Plná moc FÚ při zakládání s.r.o.

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k tomu, aby jménem zmocnitele jednal u příslušného finančního
úřadu zmocnitele ve věcech týkajících se registrační povinnosti daňových subjektů, a to zejména na
základě ust. § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a dalších zákonů s tímto souvisejících, a to ve
znění jejich pozdějších změn a doplňků. Je tedy oprávněn zejména:

– podávat přihlášku k registraci společnosti k dani z příjmů právnických osob,
– nahlížet do listin zmocnitele uložených u finančního úřadu,
– ohlašovat změny a přijímat doručené písemnosti zmocnitele týkající se výše uvedeného, a pokud byly
uloženy, též je vyzvedávat,
– jednat v dalších záležitostech z tohoto vyplývajících.

Comments are closed.