Nebezpečná bezpečná schránka – zacházení personálu s majetkem nájemce

Dobrý den,

dne 20. 12. 2019 jsem v odpoledních hodinách navštívil vaši pobočku Komerční Banky v AA a žádal jsem přístup do své bezpečnostní schránky s číslem 22.

Prokázal jsem se cestovním pasem a pracovnice obsluhy mi umožnila vstup do chráněné místnosti, ve které se schránky nachází.

Schránka s číslem 22 mi nešla otevřít. Ve vestibulu banky jsem pak byl vyzván jinou pracovnicí (zřejmě kariérně pokročilejší kolegyní, která vykonávala dozor na pracovnicí u pultu), abych klíče nechal prohlédnout, cituji „nějakým zámečníkem“ a dostavil se s pouhým prohlášením, že klíče jsou v pořádku. Názor této pracovnice totiž byl, že klíče jsou poničené. Jakoukoliv nabídku případného zhodnocení stavu klíčů, odmítala. Žádala jen vyjádření „kteréhokoliv zámečníka“ a to verbální cestou bez dalšího posuzování či písemného potvrzení – přiznám se, že legální smysl tohoto úkonu mi po všech stránkách unikal.

Dutinu klíče, jsem nakonec profouknul vzduchem a dožadoval se vstup do chráněné místnosti podruhé, což mi bylo umožněno. Klíče náhle fungovaly a vše bylo v pořádku.

Toliko k malému technickému problému, který nastal.

Co ale bylo o dost zarážející, byla skutečnost, že mi několikrát během návštěvy banky, pracovnice, která mě ve věci vstupu do bezpečnostní schránky, obsluhovala – opakovaně informovala o skutečnosti, že moje bezpečnostní schránka se nachází v Praze a nikoliv v AA.

Smlouvu o poskytování schránky, jsem u sebe přirozeně neměl, neboť na tuto skutečnost jsem nikdy nikým, upozorňován nebyl, že bych musel totožnost prokazovat uzavřenou smlouvou při každé návštěvě.

Upřimně, s ohledem na obsah, který jsem opakovaně do schránky uložil, mám silné obavy, o obsah této schránky. Pracovnice několikrát zpochybnila mou příslušnost, k této schránce, což ve mě vyvolávalo veliké pochybnosti o bezpečnostní mého obsahu ve vaší schránce.

Zdůrazňuji, že jsem byl min. 2 x vyzván či účelovou otázkou tázán, zda-li moje schránka není v Praze.

Rád bych od banky obdržel přísažné prohlášení:

-že má schránka se nachází v AA
-že jsem jejím právoplatným nájemcem
-že mi do ní bude i nadále umožněn přístup
-že obsah schránky je v absolutním bezpečí, jak proti vniknutí z venku, tak proti případnému neinformovanému jednání této či jiné pracovnice banky

Žádám prosím také toto prohlášení od centrály banky či písemně do datové schránky a nikoliv pouhým zatelefonováním některou z pracovnic v AA, přičemž občasné telefonáty z pobočky v AA přijímám, ale pracovnice banky není nikdy schopna objasnit proč mi volá. Nevím případně, zda-li se také nemůže jednat jen o únik informací ze strany KB o mojí osobě.

Proto prosím veškerou korespondenci směřovat na uvedenou E-mailovou adresu AA@seznam.cz anebo do datové schránky AAA.

 

 

 

 

Comments are closed.