Archive for zastupování před úřady

DATOVÁ SCHRÁNKA – šikana státu

DATOVÁ SCHRÁNKA JE MOCNÝ NÁSTROJ

Být šikanován státní mocí není hezké, ale občan má stejnou možnost.

Je-li občan (ideálně) bezúhonný a má-li administrativní kapacitu se státem intenzivně jednat = jeho možnosti obrany jsou nezanedbatelné. Pomineme-li nyní otázku zřízení a užívání datové schránky (kurz pro začátečníky), můžeme se věnovat hlubším souvislostem užití datové schránky.

Především její výhody:

 • snadná dostupnost
 • neomylné doručování oběma směry (občan ⇐⇒ stát)
 • rychlé doručení
 • nemalá úspora časová s papírovým odesíláním zásilek
 • finanční úspora

možnost zapojení do projektu obrany proti státu – statisíce občanů

OZVE-LI SE PROTI STÁTNÍ BIROKRACII V JEDEN DEN PÁR SET TISÍC OBČANŮ S RELEVANTNÍ STÍŽNOSTÍ, NESCHOPNÝ STÁT SE ZHROUTÍ

Za administrativní kapacitu nebo-li moc lze považovat:

 • kancelářská gramotnost psaní korespondence na PC (čím efektivnějí – tím lépe)
 • základní právní povědomí (zkušenosti, znalost práva, právník při ruce)
 • zkrátka kombinace: ČAS (i v dlouhodobém horizontu, viz zkušenosti) – PENÍZE

Právník při ruce:

 • může být ale nemusí
 • je-li lze na něj delegovat už jen finální nebo sporné kroky
 • základní bázi po konzultaci s právníkem anebo sám

Co dělá / jak postupuje v extrémním případě stát

vybírá daně
kontroluje občany
vychovává z nich ovce
administrativně nad nimi převažuje – A TO JE DŮLEŽITÉ

ADMINISTRATIVNÍ PŘEVAHA STÁTU:

 • nesmlouvaví úředníci leč průměrných intelektuálních kvalit
 • poslušní exekutoři nesvobodného lidského myšlení
 • živitelé svých rodin a svých potřeb na úkor občana

DRUHÁ STRANA – „NEPŘEVAHY“ STÁTNÍHO APARÁTU: 

 • počítačoví analfabeti
 • obézní lidé
 • nekreativní lidé – mechanická práce

CO TEDY DATOVOU SCHRÁNKOU A SYSTEMATICKOU PRACÍ S NÍ MOHU ZÍSKAT? 

Tak především malou ale nezanedbatelnou svobodu. Budu rád, když se podíváme na konkrétní příklady, jak jsem datové schránky využil v poslední době já – co mi přinesla a co jsem získal např. při podání trestního oznámení na útočníka (poškození cizí věci – výtržnictví), jak mi také pomohl Facebook, nebo jak si zkrátka usnadňují život při komunikaci s úřady v méně významných věcech.

Zřídíte-li jednou datovou schránku (DS), už nikdy nemusíte přebírat papírovou poštu do schránky !!

Úřad vás od tohoto momentu musí vyrozumět do DS a pokud navedený úředník tak neučiní, jeho korespondence zaslaná papírovou cestou, nemůže být nikdy platná. Nejste povinen na papírová sdělení úřadů – Policie – jakékoliv státní správy, jakkoliv reagovat vyzvednutím. Zkrátka oznámení s pruhem, HODÍTE DO KOŠE a příslušný úřad datovou schránkou napomenete, ABY VÁS ODESÍLALI ŘÁDNĚ DLE ZÁKONA (políček úřadům číslo 1).

KOMU LZE VĚCI DATOVOU SCHRÁNKOU EFEKTIVNĚ PŘIPOMÍNAT A CO LZE DĚLAT:

 • městský úřad / ukončení pobytu v ČR
 • policie ČR
 • lékařská komora – stížnost na lékaře
 • finanční úřad – skoro nutnost
 • katastr nemovitostí
 • soudy ČR

KDE JSEM SE PARADOXNĚ S DS NESETKAL:

 • inspekce vnitra – stížnosti na postup Policie (na internetu uveden jenom E-mail)

PS: mnoho úřadů dělá stále chyby v zasílání. Občan vlastní DS a úřad odesílá i na neexistující adresu. Datovou schránkou je občan pojištěn, že musí zprávu dostat tam – že zkrátka, co není doručeno DS, jako by neexistovalo. Na to by neměli úřady zapomínat.

 

 

Albánie a Řecko nevedly katastr nemovitostí

Nedávno jsem v TV zaslechl hlášku, že Albánie a Řecko donedávna nevedly katastr nemovitostí. U Albánie to asi nepřekvapí, ale Řecko? Člen EU, kapitalistická země… No, vlastně chápu. Možná jeden z důvodů proč v podstatě zkrachovalo (výběr daní).

To u nás je to jiné. Dávná tradice započala, myslím, již deskami zemskými na sklonku středověku. Reformy Marie Terezie, kdy se domy začaly číslovat a samozřejmě stále preciznější evidence vlastnických vztahů a mapování, mají u nás tradici. Pravda na přelomu padesátých a šedesátých let 20. st. to u nás bylo skoro jako v té Albánii, ale v druhé polovině let šedesátých se vše z gruntu dávalo dohromady, říkalo se tomu „komplexní zakládání evidence nemovitostí“.

Se vznikem České republiky k 1. 1. 1993 vznikl u nás katastr nemovitostí a tím i příslušné úřady. A následovala digitalizace, která ještě není dokončena. Její výsledky nám ale již pomáhají. Pro celou řadu informací dnes nemusíme na úřad, ale stačí mít doma internet… ale že tomu nerozumíte?

Potřebujete zjistit cosi z katastru a nevíte si s tím rady a na úřad také nemůžete? Domluvte se ZDE.

 

 

Složitější parcelace pozemků

Ve složitějších případech parcelace pozemků může stavební úřad vyžadovat zastavovací studii či jinou územně plánovací dokumentaci pro danou lokalitu. Pamatuji, že ještě v polovině let devadesátých se stalo, že jeden restituent si od geodetů nechal vyrobit „rozdělovák“ ve stylu rozkrájíme to jako šachovnici… a pár pozemků podle něj i prodal! Jenže pozemky uprostřed byly bez příjezdu. Že se Vám to zdá absurdní? Bohužel ne.

To ještě nebyl potřeba souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Pak se dodatečně řešilo, jak se někteří budou na ten svůj koupený pozemek dostávat. Tehdy se tomu říkalo, že si budou muset pořídit vrtulník. No, toto je dnes díky naší přísnější legislativě už nemožné. Lidé se také poučili.

Rozdělování pozemku, nebo jeho parcelace na větší počet pozemků má zkrátka svá pravidla a postupy. Odborníci si s tím jistě poradí.

Potřebujete právě něco takového zařídit? Obraťte se na nás ZDE.

 

Nová forma služeb

Život nám přináší různé situace, různá úskalí. Čas mnohdy opravdu hraje proti nám. Pravdou je také, že rychlost i u převodů vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem není vždy to nejdůležitější.

Správné pro klienta je to, co je jakýmsi průsečíkem kvality, rychlosti a ceny služby. My, v našem odborném kolektivu, pracujeme flexibilně. Spolupracujeme výhradně se schopnými odborníky, kteří pochopili, že v dnešní době se kvalitní výrobek – služba, či jak ten produkt nazveme, nemusí vytvářet na tradičních místech – kancelářích na dobré adrese. To mi, ač jsem jinak obdivovatel historie, připomíná „staré dobré časy za F.J.I.“. Jenže nežijeme na přelomu 19. a 20. století, ale žijeme již dokonce ve století jednadvacátém – v jistém slova smyslu „virtuálním“.

Za vším jsou ovšem lidé, odborníci, specialisté, kteří tvoří tým a jsou skvěle manažováni a jsou k dispozici na internetu a tím pádem jsou vždy a všude k dosažení a jejich služby jsou i levnější. V tom je budoucnost, v tom je to zajímavé pro drobnou, „obyčejnou“ i V.I.P. klientelu.

Chcete využít našich zkušeností k jednání či řízení na „katastru“? Kontaktujte nás ZDE.

X