Duplikát modré knížky

DOTAZ:

Dobrý den, prosím, kde mohu získat duplikát modré knížky?

KONTAKT:

Kr a j s ké v o j ens ké v e l i t e ls t ví L i b e r e c
Na Zápraží 376/4, Liberec, PSČ 461 24, datová schránka 9chaehe

Vážený pane Nováku, na Váš dotaz ohledně vystavení duplikátu tzv. modré knížky Vám sděluji následující:

Dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2005, se již osvědčení o zániku branné povinnosti (tzv. modré knížky) nevydávají a ani se nevystavují jejich duplikáty. V případě potřeby prokázání nevykonání základní vojenské služby a zániku branné povinnosti (např. pro
účely důchodového řízení apod.) vydávají potvrzení krajská vojenská velitelství příslušná místu současného trvalého pobytu žadatele na základě údajů získaných ze Správního archivu AČR Olomouc nebo Vojenského archivu Trnava (při zániku branné povinnosti do roku 1992).

Žádost o zaslání potvrzení o nevykonání základní vojenské služby a zániku branné povinnosti (tiskopis žádosti přiložen v příloze) zašlete na příslušné krajské vojenské velitelství podle místa Vašeho současného trvalého pobytu.

Kontaktní adresa pro Liberecký kraj:
Krajské vojenské velitelství
Na Zápraží 4
461 24 Liberec
datová schránka 9chaehe


kontakty na ostatní krajská vojenská velitelství naleznete na www.army.cz
Kontaktní osoba: s.z. Jana Fraňková, tel. 973 262 235 ředitel z pověření podplukovnice Ing. Jana Horňáková podepsáno elektronicky

Comments are closed.

X