Odpověď exekutorské komory

e věci: 111Ex 111/2010 (25 EXE 111/2010-8)
Oprávněný/á: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 111097 111(111), jednající v České republice
prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. A, vl.111, se sídlem K. E. 000/5, Praha, PSČ: 150 00, IČ: 1111, práv.
zast. advokátem JUDr. M. F, Ph.D., advokátka, se sídlem V 100/10, Praha-Nové Město, PSČ:
110 00, IČ: 0939809
proti povinné(mu): P. L., bytem V. 282, BOR, PSČ: 473 01, dat. nar.: 00.00.1974,
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji, že již bylo odpovídáno Vašemu právnímu zástupci. Bylo sděleno, že exekuční řízení
proti povinnému bylo ukončeno a nyní již nelze nařídit nové dražební jednání.

Comments are closed.