Stížnost na policistu

ADRESOVÁNO:
stiznosti@mvcr.cz
Stížnost na postup policie

Dobrý den, rád bych vznesl stížnost na postup policie v AAA ze dne 15: 9. 2018.
Téhož dne jsem byl cca ve 12:02 fyzicky napaden neznámým mužem, ve věku cca 35-45 let. Při napadení došlo k poškození mého vozu popsaným způsobem a s ohledem na vzdálenost, ve které jsem se nacházel mimo trvalé bydliště, má situace s poškozeným automobilem, byla značně komplikovaná.
Celkově bych pochybení hlídky, která byla přivolána na místo, shledával v jednom zásadním bodě. Především jeden ze dvou policistů – se mě od začátku popisu situace snažil natlačit do role viníka celého incidentu, a to následovným a opakovaným zcela nepříčinným obviňováním, že jsem neměl danému pachateli, cituji „zcela jistě dát jistě někde před křižovatkou přednost v jízdě“ a proto on, mě napadl popsaným způsobem.
Tato hypotéza zazněla ze stany okolnosti ověřujícího policisty, celkem asi 4, načeže na parkovišti Penny, kam byla přivolána i RZ, kvůli mému špatnému pocitu v oku, kde se nacházel zřejmě miniaturní úlomek skla – jsem byl policistou vyzván, abych si odjel domů nebo kam potřebuji, že on, cituji: „věc zaznamená jako přestupek“.
Uvádím opět pro pořádek, že jsem byl velmi hrubou silou napaden na křižovatce Revoluční – Opavská a jen zázrakem a rychlou mou reakcí a také shodou okolností, kdy jsem leknutím, na plný plyn vjel do křižovatky, kde stála nebo přijížděla nejméně další 3 auta: přičemže, tito řidiči (nebo nejméně, ten přijíždějící zprava situaci pochopil a dal mi přednost), tak se mi podařilo, doslova, „setřást“ útočícího muže, který se držel rámu dveří ještě nejméně 20 metrů mé jízdy a to cca až do dosažení rychlosti odpovídající cca 50 % plného plynu ve druhém převodovém stupni odpovídajícího výkonu Ford Transit s obytnou nástavbou.
V dané situaci se mnou spíše bylo jednáno jako s pachatelem celého incidentu a skutečnost, že si přeji provést verbální zápis, byla daným policistou, jen s nelibostí akceptována. Nakonec se toto však podařilo a i v recepci policie AAA, kde jsem k zápisu diktoval, jsem byl opakovaně tímto interpelován, ve věci, cituji: „abych si vzpomněl, kde jsem tomu řidiči nedal přednost v jízdě“.
Zdůrazňuji, že si této skutečnosti vědom nejsem, a i kdyby nastala, tak nemohla mít žádný rozhodný vliv na jednání daného muže – přičemže, z logiky věci, mi není známo, proč okolnosti prověřující sloužící policista, tuto logiku ve své pozici, při alespoň nutném minimální právním povědomí, postrádá.
Nadále na dveřích mého Transitu, kterých se útočník úporně držel (zdůrazňuji, že za mnou byl do rychlosti cca 30 km/hod. doslova vláčen křižovatkou za plného provozu a přihlížejících svědků), zůstali mastné černé (jakoby od šmíru – ruce manuálního pracovníka) nejen mazance ale i částečně čitelné otisky. Tyto po mém upozornění, resp. prvně na ně upozornil, tento mnou popisovaný policista – nicméně, dále jeho kolega odmítl jakoukoliv diskuzi ve smyslu, že tyto otisky, by měly být technicky sejmuty.

 

Comments are closed.

X