Newspeak SŽDC (převzato z Facebooku)

Lukáši, jsem právní laik. Pokud Správa železnic (jsou již přejmenovaní) nějak nakládá se svým majetkem, přičemž je schopná to zabalit do vzletných slov newspeaku jako modernizace, racionalizace či snížení nákladů na správu, těžko to napadat z pozice toho, že někdo nemá kde bydlet a mohl by teoreticky tu či z pozice estetiky, neb nově postavená stavba je reálně ohyzdná. Ale! Správa železnic fakticky nenakládá s nějakým soukromým majetkem, ale s majetkem eráru, který byl této organizaci předán při dělení předchozí organizace. Tj. možná by se tu dalo uplatnit zanedbání péče řádného hospodáře, a to pokud by se doložilo: * Správa železnic nepřipravila na centrální úrovni strategii pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem, což vedlo k demolicím nemovitostí a nákladům namísto k prodejům a ziskům při zachování společenské hodnoty. * Správa železnic zvolila demolici, přičemž součet nákladů na demolici a hodnota demolicí získaného volného pozemku je nižší než skutečně podaná finanční nabídka kohokoliv za odkoupení budovy. Bez posouzení nápadu skutečným právníkem z hlediska možnosti uplatnění institutu péče řádného hospodáře právě v rámci Správy železnic, resp. stanovení odpovědnosti lidí v řídících orgánech a nějakých lokálních manažerů, však nemá tento nápad žádnou váhu 🙂 Mimochodem, Listina v Článku 11, odst. 3 obsahuje větu:

Vlastnictví zavazuje.

Pokračování odstavce lze shrnout, že majetek by neměl škodit, ale je možné, že judikáty mohou výklad upřesnit. Pokud by se našel obecný zájem (veřejný zájem) na zachování budov a tento zájem by byl chráněn zákonem, šlo by to třeba přes zmíněný odstavec a daný zákon. Ale nepředpokládám, že by se Správa železnic pouštěla do demolicí v rozporu se zákonem či byl kodifikovaný veřejný zájem „tvá stavba nebude hnus fialovej“.

Comments are closed.

X