Plná moc jednání s makléřem

PLNÁ MOC

Uděluji plnou moc paní Zlatě AAA, dat. nar. 00. 8. 1999, bytem Jkk Jkj 412, Asss Bbb ve věci jednání a uzavření nájemní smlouvy se zájemcem zprostředkovatelky paní Petry Lkkk.

Zzz Jjj, 25. 01. 1976

Comments are closed.