ČT si žádá poslušnost občana, i firmy (Orwel bdí a ovčan vyšlapuje)

ČT představila inovované logo i vizuální styl | E15.cz

ČT – oslovení / Televizní poplatky (ČESKÁ TELEVIZE) / Sdělení k placení televizních poplatků:

Vážená paní, vážený pane, zjistili jsme, že (poslušná, politicky shodná firma) s.r.o., IČ 000000 neevidujeme v evidenci poplatníků televizních poplatků. Jestliže jako právnická osoba vlastníte, držíte nebo alespoň 1 měsíc využíváte televizní přijímač, stali jste se dle § 3 odst. 2 zákona č. 348/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“),
poplatníkem televizního poplatku, a je Vaší zákonnou povinností se dle § 8 odst. 2 zákona přihlásit do evidence poplatníků, a to do 15dnů ode dne, kdy jste se jím stali. Zároveň je Vaší povinností dle § 7 odst. 3 zákona začít s úhradou televizních poplatků.

Televizní poplatek se dle § 5 odst. 4 zákona, platí z každého televizního přijímače, který Vaše organizace vlastní či užívá.
VS KÓD OSLOVENÍ ————-
KÓD OVĚŘENÍ: ———
Poslušná, politicky shodná firma s.r.o.
———
V Praze dne 17. 8. 2022
Česká televize
Televizní poplatky
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
www.ceskatelevize.cz
IČ 00027383
Odpovědět můžete snadno, buď:
1) vyplněním formuláře na https://poplatky.ceskatelevize.cz/prohlaseni (místo
zadání adresy stačí naskenovat QR kód). Do kolonky „Kód oslovení“ uveďte
———–a vložte kód ověření: ——,
2) vyplněním přílohy tohoto dopisu, a jejím zasláním datovou schránkou, emailem, nebo poštou na adresu ČT. Přesný postup naleznete v odpovědním
formuláři. Sdělení k placení televizních poplatků Dovolujeme si Vás upozornit, že za uvedení nepravdivých údajů dle §9 odst.1 zákona č.348/2005 Sb. hrozí přirážka 10 000 Kč za každý TV přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit televizní poplatek.


Je možné, že:
1) Vaše organizace nevlastní ani neužívá žádné televizní přijímače (i v takovém případě potřebujeme Vaši odpověď),
2) zapomněli jste Vaši organizaci přihlásit do evidence. To můžete již dnes napravit.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – „ty ovčane, ty máš ještě nějaké otázky?“
Kdo má povinnost platit televizní poplatky?


Právnická osoba platí televizní poplatek z každého televizního přijímače, který vlastní nebo užívá déle než 30 dní. Měsíční výše TV poplatku je 135 Kč za jeden TV přijímač.


Co je televizní přijímač?

Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého přijmout televizní signál šířený rádiovými kmitočty, družicemi nebo kabelovými systémy. A to i v případě, že jej upravíte k jinému účelu. Poplatek se naopak neplatí například z monitoru počítače, notebooku nebo mobilního telefonu. Přesnou definici najdete v §2 odst. 2) Zákona.


Proč máme platit poplatky?

Protože to nařizuje výše zmíněný zákon, kterým se musí řídit jak ČT, tak všichni, na které se obecně české zákony vztahují. Česká televize financuje díky příjmům z poplatků tvorbu a vysílání pořadů, které jsou součástí
veřejné služby. Dokumenty, zpravodajství, pořady pro děti, zábavu, filmy, seriály nebo sportovní přenosy. Denně jich odvysílá stovky. Podporuje vzdělávání, kulturní, charitativní, osvětové a další veřejně prospěšné
projekty a ve svých archivech uchovává cenné svědectví o naší společnosti v posledních šesti dekádách. ČT je zároveň nejdůvěryhodnějším médiem v ČR a její tvorba je mezi českými vysílateli z hlediska kvality hodnocena
nejvýše. Česká televize je také nejvýznamnějším koproducentem českých filmů.

Platím už jednou poplatky jako domácnost. Proč mám platit i za svou organizaci?

Placením poplatků z pozice fyzické osoby v rámci domácnosti není splněna oznamovací povinnost za právnickou osobu, která je zároveň vlastníkem či držitelem televizního přijímače.

Platíme kabelovou/satelitní televizi, proč mám platit ještě další poplatky?

Česká televize poskytuje signál svých programů všem kabelovým a satelitním operátorům zdarma. Televizní poplatek tedy není součástí Vaší platby za satelitní nebo kabelovou televizi. Dle Zákona ho musí platit každá
právnická osoba (která splňuje podmínky) přímo České televizi. Nevyužíváme programů České televize, proč máme platit? Povinnost platit televizní poplatek je daná zákonem, je odvislá od vlastnictví televizního přijímače a nikoli od toho, jaké programy nebo obsahy jsou na přijímači puštěny a sledovány.


Jak jste se o nás dozvěděli?

Česká televize porovnala informace z veřejného registru ekonomických subjektů s databází poplatníků. Je poplatek daňově uznatelnou položkou? Ano. Česká televize však nevystavuje daňové doklady na zaplacené televizní poplatky, neboť povinnost platit je dána ze zákona. Vaším dokladem do účetnictví je výpis z bankovního účtu nebo složenka. Přehled předpisů a plateb, který Vám poslouží jako podklad do účetnictví, si stáhnete v internetovém účtu.

Odpovědní formulář
Zaškrtněte prosím jednu z níže uvedených možností. Formulář můžete zaslat prostřednictvím datové schránky na adresu y7rjeuf, nebo jej naskenovaný zašlete e-mailem na adresu cestneprohlaseni@ceskatelevize.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte v předmětu —. Samozřejmě můžete využít zaslání na adresu Česká televize, Televizní poplatky, Na Hřebenech // 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Comments are closed.