Jednání s úřady: katastr, stavební úřad

Mnozí z nás mají při vyslovení slova „úřad“ doslova strach, respektive mají v sobě jakousi alergii na vše, co se týká zmíněného slova. A jednání s úřadem, tedy přímý styk s úředníky pak „tuplem“. Ona známá úřednická nevraživost sice z úřadů pomalu mizí, alespoň se mi to tak zdá, ale nepříjemný pocit v lidech se vytrácí pomalu. Sám mám oba rodiče úředníky a tak vím, že to jsou také lidé a tak trochu znám i jejich mentalitu a problémy, které mnohde úředníky vedou k popsanému chování.

Mnozí z nás pracují mimo domov, nebo mají takovou pracovní dobu, že zkrátka nemají možnost se v úředních hodinách (zpravidla to je v Po a St od 8.00 hod. do 17.00 hod.) na úřad dostavit.

Přitom každý z nás s úřady musí občas jednat. Telefonicky lze, pravda, také ledacos vyřídit, ale chceme-li projednat složitější otázky, je návštěva úřadu nutná. Vše lze vyřešit zastoupením na základě plné moci, třeba před katastrálním nebo stavebním úřadem.