Nehrazená faktura ze Slovenska

DOTAZ NA PRÁVNÍKA:

Dobrý den, dnes se mi podařilo učinit nepříliš úspěšnou objednávku,
opět se slovenskou klientkou. Objednala ráno překlad a pak náhle z
nesmyslných důvodů zrušila.

Mám kopii přední strany OP, vím zřejmě i adresu trvalého na Slovensku.
Část objednávky proběhla přes WHATSAPP a část přes EMAIL.

Už si nepamatuji, jak to bylo u V., ale můžeme s tím něco dělat?
Fakturu a upomínku jí pošlu v následujících dnech.

ODPOVĚĎ PRÁVNÍKA:

u V. byl rozdíl v tom, že má bydliště v ČR a tedy soudy, pokud tuto skutečnost budou akceptovat (což zatím ano), pak jsou v ČR místně příslušné.

U dlužníků, kteří jsou přímo ze Slovenska jsou příslušné slovenské soudy a to se vymáhání v těchto částkách administrativně nevyplatí. Sice na Slovensku též vymáhám, ale pouze vyšší částky. Oproti slovenským advokátům nemohu se soudy jednat elektronicky, a tudíž je vše výrazně časově i poplatkově náročnější (poštovné, platby exekutorům za přípravu a podání exekučního návrhu, což jinak slovenští advokáti mohou vyřizovat sami atp.).

O jakou jde částku?

STATISTICKY:

občanští klienti ze Slovenska nezaplatili až v 50 % případů objednané služby

Comments are closed.