Překlady smluv soudními znalci

V naší zemi se již usadilo mnoho cizinců, kteří zde bydlí či podnikají. To generuje i potřebu, než se naučí česky, porozumět smlouvám v oblasti nakládání s nemovitostmi.

První smlouva, kterou mají většinou v ruce, je smlouva nájemní na pronájem bytu, provozovny, obchodu…. Dále pak třeba smlouva kupní, zástavní etc. Jde-li o smlouvu, která nepodléhá vkladu příslušného práva z ní do katastru nemovitostí, není potřeba mít překlad od soudního znalce. Podléhá-li, je potřeba, aby překlad měl charakter úřední listiny a aby tím bylo zaručenou, že cizinec – účastník smlouvy a následně i účastník řízení u katastrálního úřadu – všemu řádně porozuměl. Aby překlad byl přesný a odpovídající. To by měl garantovat překlad od překladatele jmenovaného krajským soudem (v Praze městským soudem pro hl. město Prahu ).

Náš tým specialistů je v této oblasti úzce spjat se zkušenými překladateli. Paleta jejich překladatelských a tlumočnických služeb je široká a tak Vám můžeme zajistit nejen překlady listin, ale i tlumočení při jednáních před úřady apod.

Potřebujete-li tyto nebo obdobné překladatelské či tlumočnické služby, kontaktujte nás ZDE.

 

Comments are closed.

X