Advokáti posuzují časovou náročnost úkonu výpovědi smlouvy

posouzení časové náročnosti kontroly smluv v případě, že takové smlouvy nemáme k dispozici, není možné. Každá smlouva si žádá pro své posouzení různý časový rámec dle složitosti. Může tedy trvat dvě hodiny, ale i např. sedm hodin, popř. i více dle náročnosti té které smlouvy.

Naše hodinová sazba činí 2.000,- Kč / 1 hod. + DPH.

Závěrem uvádím, že jsme schopni s ohledem na rozsah poskytovaných právních služeb naší advokátní kanceláře posoudit i Váš případ, nicméně nelze určit časovou náročnost kontroly smluv, pokud není zřejmé o jaké smlouvy se jedná, jaká je jejich složitost a rozsah.

Comments are closed.

X