Cena stavebních prací 2021 – 60 km od Prahy

Položka MJ Počet MJ Cena za MJ Cena bez DPH Demontáž želené mříže ks 2 200,- 400,- Demontáž stávajícího vodovodu ks 1 200,- 200,- Zazdění stávajícího ventilátoru ks 1 300,- 300,- Osekání stávající omítky + špalety m 2 60,8 50,- 3 040,- Oškrábání stropu (1 vrstva) m 2 22,5 15,- 337,50,- Vybourání stávající podlahy m 2 22,5 70,- 1 575,- Betonáž nové podlahy + pokládka kari sítě m 2 22,5 170,- 3 825,- Aplikace penetračního laku (PENETRAL) m 2 22,5 20,- 450,- Navaření IPA izolace včetně plynu m 2 22,5 70,- 1 575,- Špricování stěn včetně špalet m 2 60,8 30,- 1 824,- Aplikace nové sanační omítky včetně špalet m 2 60,8 150,- 9 120,- Zhotovení podkladu pod vnitřní parapet ks 2 100,- 200,- Aplikace rohů (rovné + obloukové) bm 29 25,- 725,- Penetrace stěn a stropu m 2 83,3 10,- 833,30 Natažení lepidlo + perlinka (stěny + špalety) m 2 60,8 60,- 3 648,- Zhotovení sádrokartonu (strop) m 2 22,5 220,- 4 950,- Penetrace stěn + špalet + stropů (pod štuk) m 2 60,8 10,- 608,- Zhotovení štukové omítky (stěny + špalety) m 2 60,8 60,- 3 648,- Přebroušení štukové omítky m 2 60,8 10,- 608,- Penetrace pod nivelační stěrku (podlaha) m 2 22,5 10,- 225,- Nivelace podlahy do 1cm m 2 22,5 60,- 1 350,- Penetrace pod výmalbu – barva bílá m 2 83,3 10,- 833,- Výmalba bílá (stěny + špalety + strop) m 2 83,3 20,- 1 666,- Pokládka křížového roštu – podlaha m 2 22,5 150,- 3 375,- Vložení izolace do roštu m 2 22,5 20,- 450,- Montáž dřevěné podlahy včetně lištování m 2 22,5 220,- 4950,- CENA bez DPH 50 715,80 DPH 15% 7 607,37 CELKOVÁ CENA s DPH 58 323,17

Comments are closed.

X