Český statistický úřad

Dotaz na zveřejňování týdenních počtů úmrtí:

(adresováno: Českému statistickému úřadu, DS: 837873236 )

Dobrý den,
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 106/99 Sb. Vás tím
to žádám o sdělení důvodu, proč od 36 týdne roku 2020 nejsou
zveřějňovány týdenní počty úmrtí (časové řady).Viz odkaz na oficiální
graf ČSÚ. Vzhledem k aktuální situaci s pandemií nemoci Covid-19, jsou
to celospolečensky důležité informace a proto prosím o nápravu a
zveřejnění těchto statistik.

https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

————

Tento text může zkopírovat každý občan či živnostník a mohou snadno bombardovat (jiným dopisem jakýkoliv) úřad. Já tvrdím, že kdyby se část populace naučila efektivně využívat datovou schránku – pro kterou mám trefný odkaz ŠIKANA STÁTU, tak můžeme udělat malou revoluci.

Záměrně uvádím termín malá revoluce. Tj. takovéto dotazy se dají posílat 100 x za měsíc na jakékoliv jiné úřady v jiných záležitostech. Otázka pro občana 30 sekund.

Stěžovat si až je ustěžujeme!

Comments are closed.

X