Další korespondence se SŽDC

DOBRÝ DEN, MĚL BYCH ZÁJEM O BUDOVU:

Budova s číslem popisným:       Kravaře [74187]; č. p. 183; stavba pro dopravu
Stavba stojí na pozemku:        p. č. 1722
Stavební objekt:        č. p. 183
Ulice:  Nádražní
Adresní místa:  Nádražní č. p. 183

Vlastnické právo        Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu       Podíl
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Nové Město, 11000 Praha 1

 


 

Dobrý den,

vaše poptávka byla postoupena k projednání na příslušného správce majetku – Oblastní ředitelství Hradec Králové. Výsledek projednání – zda by bylo možné objekt odprodat – vám následně sdělíme.

V případě, že by předmětný objekt bylo možné odprodat, prodej by byl realizován formou veřejné soutěže. Jeho cena by se tak odvíjela od výsledku veřejné soutěže. Základem by byla cena obvyklá, stanovená znalecký posudkem.

 

S pozdravem

Ing. M. Š.


Dobrý den,

po projednání na Oblastním ředitelství Hradec Králové Vám sděluji, že předmětný objekt není v současné době určen k prodeji, mimo jiné i z důvodu blízkosti provozované železniční dopravní cesty.

Lituji, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu


Dobrý den, co s tím tedy bude dál? Mě bude stačit, když se nebude
bourat – byl jsem ochoten ho i koupit bez ohledu na jeho využitelnost.
Samozřejmě zprovoznit a jít tam třeba i bydlet.

To víte, my běžní smrtelníci, zvláště z potomků německých Čechů máme
vyšší zájem ctít hodnoty, než státní úředník. Vy ale, pane Fisl, jste
dle jména, také…

———-

Dobrý den,

k předmětné věci jen doplňuji, že objekt je obsazen nájemníkem na základě nájemní smlouvy a čekárna slouží jako prostor pro cestující veřejnost na ochranu před povětrnostními vlivy, s demolicí se tedy v současné době neuvažuje.

——-

Dobrý den pane Fisle, žádám o informace, co bude s nádražím Dubičná u
Úštěka. Historické WC již odstraněno. Čeká tento osud i hlavní budovu?


Dobrý den,

objekt nádraží Dubičná u Úštěku bude nadále využíván pro SŽDC.


Dobrý den, děkuji.

A nechtělo by SŽDC odprodat?


Dobrý den, pane,

s prodejem předmětného objektu se v současné době nepočítá.


Dobrý dne pane Fisle,

mohu se tedy zeptat, jak bude objekt SŽDC využíván? Proběhne např.
nějaká oprava?


Dobrý den, pane,

ve věci konkrétního využití objektu se laskavě obraťte přímo na naší správcovskou organizační jednotku – Oblastní ředitelství Hradec Králové, pí Taichmanovou email: Taichmanova@szdc.cz, tlf 972 341 389
.

Comments are closed.

X