Datové schránky: Nová zpráva

Do datové schránky „AAAA s.r.o.“, typ schránky Právnická osoba, dorazila nová datová zpráva s identifikačním číslem 0000.

Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu.
Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit.
Notifikační zprávy jsou pouze informativní.
Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci.
Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh!
Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

Comments are closed.

X