Desatero Svědků Covidových

Coronavirus je funkční instrument, který hravě překonává civilizaci státu a jeho Ústavnost a Listinu základních práv a svobod.

Instrument ve smyslu funkcí, které nastolí ti co jsou nad náma, bojem“ proti coronavirům.

Tyto funkce se dají programovat vůči čemukoli a skrze cokoli.

Z parazita vůči tělnímu prostředí člověka a jeho přirozených imunitních reflexí, je nyní konstrukcí Nejvyššího nastolený parazit vůči jeho rozumovému a duchovnímu bytí.

Z viru se stal Bůh. Rouška jako eucharistie.

A to ve schopnostech těch, kdo virus mají v mediální a brzy i v zákonné moci. Konstrukce události vůči zákonu. Nikoli zákon vůči události a její konstrukci. ( Ústava článek č.4. )

Ve smyslu sociálním. Zákon se nyní skrze virus nastoluje vůči dané deprivantní události – rouška – tak, aby byla deprivantní událost zákonem. To nás nejspíš čeká.

S Bohem to má společné to, že je skrze církevní zákony, je Bůh nábožensky – funkčně sociálně – nedotknutelný. Jako funkčně sociálně virus. S jeho rouškou a dalšími omezeními.

Co je nebezpečné

Avšak církevní zákony vybavují náboženství a instituci toto náboženství reprezentující. Bůh je nejspíš zcela paf, že je Trojjediný a Ježíš Kristus z duchovních vztahů člověka vůči němu, přijímá tyto skrze Ducha svatého, jako krev…1. konstatinopolský koncil – o tisíc let později tridentská mše. Takže virus je nyní paf z toho, co z něj udělá Nejvyšší…Jsme blízko zrůdě.

Takže – nastává zcela nové náboženství.

Evropa od svého prvopočátku ve smyslu státu, byla státem skrze boha či bohy. Má tradici a ZKUŠENOSTI býti náboženská.

Neboť náboženstvím byly v rámci státu pouze a jen zákony náboženství opatřující.

( Platon – smysl Boloňského církevního práva – humanismus 1450.)

Vývoj kulturní Evropy byl do okamžiku Rakouského osvícenství a Francouzské revoluce o harmonickém vztahu instituce církve a instituce státu. V rychlosti zmíním snahu J.V. Marie Terezie o změnu školského zákona, kdy školy provozovaly či na ně měli značný vliv jezuité. Došlo k jejich likvidaci….Viz Josef.II. Napoleon chtěl sice církev zlikvidovat od státu, ale pak ustoupil. Stejně jako Benito Mussoliny – Vatikán…

A naše fixe je o tom, že se tyto zákony „církevní“, vrátí do bytí státu.

Novodobá církev –KPND – Komise pro národní dezinfexi, bude mít a bude se řídit vlastními zákony…Světská moc předá delikventa KPND. Nastane humanitární likvidace. ( Kurva vykoupal bych Václava Havla. Humanitární likvidace nakažených je humanitární nutností…)

Nastanou hrůzy.

Které skrze jakoukoli církev a instituci spjatou s náboženstvím vznikají.

Covid bude zabíjet preventivně

Stát bude likvidovat nikoli nakažené. Nýbrž NEPOSLUŠNÉ.

A naše Kateřina z Gotaliky je neposlušná slečna.

Autor: Luboš Szmatana

Desatero

Ve velikého Covida budeš věřit od svítání do svítání
Ve velikého Covida budeš věřit od jara do podzimu a od zimy do zimy
Zapochybuješ-li, stihne mě veliký trest Covidův
Vycestuješ-li, budeš upálen na státní hranici
Sundáš-li roušku na veřejnosti, tvá živnost bude zničena
Vnukneš-li hříšnou myšlenku někomu jinému či svému dítěti budeš polapen státními inkvizitory
a tvoje rodina bude ztrestána vysokou pokutou a veřejným zostuzením
Zesmilníš-li bez ústenky, tvé tělo bude spáleno
Ani ve snu nezapochybuješ o jeho existenci
Půjdeš-li do práce, tvá duše bude navždy vyloučena z lidské společnosti
Vláda tohoto státu tě hlídá…

CÓMEN…

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Covíďata všech zemí spojte se ! Covidí internacionála... Marxův Covidán, Covid=bible, Covidí chvalozpěv, Kovídek, Viroušek

Comments are closed.

X