Doplnění odvolání ČOI

18. 4. 2016

Odvolání
Dobrý den, práce soudních znalců a tlumočníků je upravována soudy a vyhláškou o soudních tlumočnících. Není v mé kompetenci hrubě zasahovat do tohoto zákona publikováním mylných informací z občanského zákoníku a jejich aplikaci nad nadřazený zmíněný zákon formou smluvních podmínek, které se na práci soudních znalců nevztahují.
Jednalo by se o hrubé porušení tohoto zákona mystifikací.
Stránka měla do 14. 4. 2016 informativní charakter popularizující práci soudních znalců a tlumočníků jmenovaných českými soudy.

Comments are closed.

X