Doplnění skutkových tvrzení

Přílohy:  tech. průkaz,

                                                                     1x foto vozidla, nová faktura o opravě

K požadavku soudu doplňujeme naše tvrzení v dan věci následovně :

Obě vozidla, jak poškozený vůz žalobkyně Ford Transit, tak vypůjčené vozidlo Volkswagen jsou

srovnatelnými, tedy obdobnými nákladními skříňovým vozidly upravenými jako „ obytný speciál“.  Jednatel žalobkyně pan Vigato používá k pracovním účelům vozidlo takovéhoto typu, protože provádí překladatelskou činnost na různých místech republiky mnohdy i po několik dnů a z praktických důvodů k tomu využívá obytné vozidlo, neboť nemusí zajišťovat ubytování a uspoří tím také provozní náklady. Skutečnost, že se jedná v obou případech o obytné speciály vyplývá  z tech průkazu a fotografie vozidla žalobkyně a ze smlouvy o vypůjčení vozidla Volkswagen. TP vypůjčeného vozidla bohužel nemá žalobkyně k dispozicci, neboť toto vozidlo bylo v mezidobí prodáno.

Jednatel žalobce si nechtěl vypůjčovat běžně dostupná zánovní vozidla, neboť jejich denní nájmy se pohybovaly okolo 2.000,-Kč. Vypůjčený Volkswagen  měl téměř stejnou velikost jako  poškozený

–  2  –

vůz, stejný výkon, palivo a obdobné vybavení. Z hlediska užitných a jízdních vlastností jsou obě vozidla srovnatelné. Jelikož u vypůjčeného auta se jednalo o starší vozidlo, byl také denní nájem přijatelný, neboť byl nižší než u obdobných vozidel nabízených na internetu různými provozovateli. .

Důkaz:   tech. průkaz, 1 x fotografie vozidla, smlouva o výpůjčce vozidla

Internetové nabídky nájmů

Z judikatury řešící obdobnou problematiku, tj. z rozsudků č.j.   25 Cdo 2703/2006 a 1 Cz 86/90, vyplývá, že  škodou je v obdobných případech půjčovné zaplacené za vypůjčení vozidla srovnatelného s poškozeným. V tomto případě činilo půjčovné částku  1.800,-Kč denně, což je nižší cena než běžně požadovaná cena u obdobných typů vozidel.

Také doba, po kterou  žalobkyně náhradní vozidlo užívala není nijak nepřiměřená, neboť opravárenská firma neměla okna do dveří spolujezdce na skladě, takže je musela nejdříve objednat, a z kapacitních důvodů nemohla vozidlo opravit dříve než do 14-ti dnů.  Jednatel žalobkyně si vozidlo vyzvedl druhý den po té, co mu bylo telefonicky oznámeno, že vozidlo je opraveno.

Důkaz:   internetové nabídky nájmu obdobných vozidel,

nová faktura opravny, ve které je uvedeno, kdy bylo vozidlo z opravy převzato

Žalobkyně  považuje uplatněný nárok za zcela odůvodněný.

Comments are closed.

X