Hlášení trvalého pobytu

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel), se od účinnosti zákona, tj. od 01.07.2000, co se týče podmínek přihlášení k trvalému pobytu, nezměnil.
Nicméně, v případě, že se nemůžete dostavit na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu osobně, je možné dle § 10 odst. 11 zák. o evidenci obyvatel, aby změnu místa trvalého pobytu ohlásil pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy jich obou.

Comments are closed.

X