Hygiena Praha

Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Jih Němčická 1112/ 8, 142 00 Praha 4 tel.: 261 260 537 fax: 261 261 681
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 65825011/ 0710 IČO 71009256 ID datové schránky: zpqai2i podatelna@hygpraha.cz www.hygpraha.cz


jako územně příslušný orgán státního zdravotního dozoru jsme postoupením KHS obdrželi
dne 3. 8. 2020 Váš písemný podnět poukazující na zdravotní obtíže, které u vás nastaly
v možné souvislosti s konzumací pokrmu „smažený sýr v housce s majonézou“, které jste
zakoupil a konzumoval dne 2. 8. 2020 v provozovně stravovacích služeb Restaurace xxx. Zaměstnanci hygienické stanice provedli na místě dne 5.
8. 2020 státní kontrolu, která byla zaměřena na dodržování hygienických podmínek při
manipulaci s potravinami, dodržování správné hygienické praxe při skladování, se
zaměřením na Vámi uváděné skutečnosti.
Z hlediska potravinové bezpečnosti byly zkontrolovány všechny prostory pro přípravu a
manipulaci s potravinami a pokrmy. Technologický postup přípravy pokrmu i skladování
surovin bylo v čase kontroly v souladu s hygienickými předpisy. Nebylo zjištěno skladování
potravin ani pokrmů s prošlou dobou minimální trvanlivosti ani spotřeby, byly předloženy
nabývací doklady. Nebyly zjištěny závady v provozní hygieně ani v osobní hygieně
zaměstnanců.
Vzhledem k výše uvedenému zjištění není tedy možné v čase kontroly uzavřít váš podnět
jako prokázaný.

Comments are closed.

X