Jednání katastr Litoměřice

ve věci řízení na katastru jsem dnes mluvil přímo s paní Mgr. J.. Jednání sice relativně vstřícné, dohoda s ní však není úplně možná. Tedy v rámci urychlení nezbyde než vzít návrh zpět a podepsat smlouvu znovu.

 

Vytknuté vady i její argumentace mi přijdou skutečně ve smyslu „prostě tam něco najdu“ a právně se s nimi ztotožnit nemohu.

 

1. dle Mgr. Jůnové je v rámci definice jednotky třeba vymezit „jednotka č. … vymezená V POZEMKU…“ a argumenty, že definice „vymezená v budově, která je součástí pozemku“ je totéž s jedním upřesňujícím údajem navíc (budova, která je součástí pozemku je jeden celek, takže jde o naprosto totožné vymezení). Nadto stejná definice jednotky je i v rámci náhledu na KN, viz níže:

 

K tomuto tvrdí, že v oficiálním placeném LV to je jinak „a správně“. I kdyby to jinak bylo, což v tuto chvíli neposoudím, pak je zřejmé ze stránek katastru (ostatně i z logiky věci), že naše definice možná je.

 

2. tvrzení, že v obchodním rejstříku je podmínka, že podpis se připojuje k vytištěné či vypsané obchodní firmě je rovněž trochu nesmyslná. V OR je pouze „Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.“ bez dalšího. Absence razítka neplatnost podklady způsobit nemůže.

 

3. do třetí výtky se zamotala sama, když vlastně vůbec nemá ponětí, zda tato záležitost spadá do působnosti VH či jednatele, takže to uzavřela tím, že chyběl podpis a chce to mít na samostatné listině.

 

Tedy připravím to zpětvzetí a upravím podklady tak, aby byla Mgr. Jůnová spokojená, snad to nespadne na stůl někomu jinému.

Comments are closed.

X