Jednání u soudu / náhrada škody

DOPIS PRÁVNÍKA: 

„v příloze posílám na vědomí sdělení pana K., ve kterém uvádí, proč
nesouhlasí s požadavkem Vaší společnosti na zaplacení nákladů na provoz náhradního
vozidla. Bohužel bude mít smůlu. Máme doklad o tom, že přestupkové řízení proti Vám
bylo zastaveno, tudíž Váš údajný přestupek nebyl prokázán. I kdyby byl, neopravňuje jej to stejně k tomu, aby ničil cizí majetek. To by jej stejně nevyvinilo. Soud nařídil na 14.4. 2020 jednání, ke kterému nemusíte jezdit. Vše již vyřídím sám.
Dokonce i zaplatil náklady řízení v částce, která je uvedena v platebním rozkaze, takže
nevidím žádnou možnost, proč by soud neměl rozhodnout i o těch 30.000,- Kč pro Vaši firmu za půjčení náhradního vozidla.“

Comments are closed.

X