Kolik zemře lidí na Covid

Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 ❗️zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, ❗️zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.
——
Přestaly existovat jiné příčiny úmrtí. Vláda potřebuje udělat numera, tak tam zahrne i úmrtí: autonehody, sebevraždy, vraždy, stáří, infarkt, pracovní úraz, rakovina, HIV, jiná infekční oddělení, další desítky a stovky onemocnění – s běžnou mortalitou. Vláda ČR potřebuje udělat čísla a krást. Běžně za 1 kalendářní rok zemře v ČR asi 100 – 130 000 lidí. Tj. v průměru 315 lidí denně. Všem těmto se udělá test a jakmile bude vir z tkání vytestován, prd ho a jde do statistiky. Udělají numera a pak se půjde krást, vakcíny, omezení, ekonomická likvidace některých sektorů, státní dluh. Šášulové, i ta kurva má nějakou hrdost. Ne tahle vláda. PS: 250 lidí denně odpovídá. Vsaďte se, že se nedostaneme přes oněch cca 315 lidí. Fyzicky to nebude možné.

———–

ODPOVĚĎ ÚŘADU:

Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, nevyhovuje formálním náležitostem, které žádost musí obsahovat. S ohledem na § 14, bod (2)
musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí
informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození,
adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název,
identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro
doručování se rozumí též elektronická adresa.
Proto Vás žádáme o doplnění žádosti v tomto smyslu (viz § 14, bod (5), a).

Comments are closed.

X