Koronavirus – práce z domova

Částečné doporučení pro homework vládou, je samozřejmě platné. Mohlo by se jednat i o velmi účinné opatření, kdyby lidi měli disciplínu, a pracovat z domova uměli. Většina produktivní populace, kde spočívá práce v práci s mobilem a E-mailem, by takto mohla fungovat celoročně. Lidi ale nemají disciplínu, je to chamraď líná, chtějí sociální jistoty, ale všichni by chtěli pracovat z domova a dělat hovno. Jediným řešením je rozdání živnostenských listů všem a ať se každý stará sám o sebe. Úplné zrušení sociálních dávek a úřadů práce, je samozřejmým spoluopratřením.

Comments are closed.

X