Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Adresováno: oddělení hygieny obecné a komunální v České Lípě:

Vzrostlé túje – možnost řešení nevyhovujícího stavu
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v České
Lípě přijala dne 22. 07. 2020 a pod č. j. KHSLB 15432/2020 zaevidovala Vaše písemné
podání, týkající se zastínění Vaší bytové jednotky.
Vzhledem k tomu, že jako orgán ochrany veřejného zdraví nemáme v zákoně č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, určenou kompetenci prověřovat danou problematiku, doporučuji Vám obrátit se na
příslušný odbor ochrany životního prostředí, Městského úřadu.
V případě dotazů či upřesnění podané informace, kontaktujte, prosím, oddělení hygieny
obecné a komunální na tel.: 487 820 013 či e-mailu: pavla.prochazkova@khslbc.cz.
Děkuji Vám za podnět.

Comments are closed.

X