Neoprávněná reklamace

Na počet normovaných stran: 

Dobrý deň,

V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za odvedenú prácu. Aj s miernym časovým tlakom Ste prácu doručili v dohodnutom termíne.
Čo ma ale nemilo prekvapilo je cena a hlavne počet strán. Podľa mojich prepočtov sa mi k sume 13 680 Kč. nepodarilo nijako priblížiť. Max. čo viem potvrdiť je počet strán 11, čo by predstavovalo 11 x 600 = 6600 Kč. (aj to z môjho pohľadu nie je celkom férové, keďže som Vám poslal max. 9 strán) Z mojej strany Vám boli v prvej časti preposlané dokumenty v súbore PDF, kde posledný dokument obsahoval aj prázdne strany, takže nie je možné uvažovať o preklade celého súboru. Ďalej 2 necelé strany obsahovali len prvky a k nim určené hodnoty. (čísla) takže z môjho (myslím férového) pohľadu sa nemôže jednať o ekvivalent 1 textovej strany. V 2 časti som Vám napísal, že žiadam o preklad textu okrem červeným preškrtnutého obsahu, bol mi doručený aj ten.
Týmto Vás žiadam, aby Ste si prekontrolovali celý obsah, ktorý Vám bol z mojej strany na preklad doručený a poslali mi novú faktúru.
Ďakujem za pochopenie

Comments are closed.

X