Nezávislé posouzení stavu chrupu pacienta

Pacient ke mě dne 24.7.2008 přišel se žádostí o nezávislé posouzení stavu jeho chrupu.
Pacient byl původně ošetřován několik let MUDr. J. K., který jej údajně neustále ujišťoval o kvalitách pacientova chrupu, který “mu vydrží až do stáří”, a u něhož dne 28.4.2008 pacient absolvuje svou poslední preventivní prohlídku.

Zde, u MUDr. Krause, je pacientovi sděleno, že na zubu 17 “je kaz jako hrom“.
Pacient uvádí, že docházel k tomuto lékaři na pravidelné preventivní prohlídky půlročně několik let. Pacientův důvod změny zubního lékraře byl ten, že se domníval, že pokud jsou preventivní kontroly prováděny pravidelně, jak může být na zubu kaz “jak hrom“ a MUDr. Kraus “nejspíš tedy není dobrým lékařem”.

Poté pacient odchází do zařízení D. s.r.o, kde si chtěl nechat nemocný zub ošetřit (13.5.2008). Tam byl velmi nemile překvapen stavem svého chrupu a přístupem personálu v tomto zařízení. Pacientovi ošetřili několik hlubokých kazů a dali mu najevo, že se o zuby patřičně nestará, a že nejspíše také zanedbával po několik let preventivní prohlídky, proto ztratil pacient v instituci D. s.r.o důvěru.

Poté se pacient rozhodl podstoupit další nezávislou kontrolu a přichází ke mě do zařízení Ř. s.r.o., jak uvedeno výše. Podle uvedení pacienta, sám docházel pravidelně na kontroly k původnímu oš. lékaři, MUDr. J. K., který ale kazy nezaregistroval po dobu několika let.

Podle poskytnutého OPG a BW, které měl pacient s sebou z D. s.r.o,
jsem si mohl prohlédnout stav chrupu a ošetřené zuby. Provedl jsem vyšetření
a zjistil, že byly ošetřeny dlouhodobě provizorními výplněmi (GIC) zuby
17,46,26,27,36. Zjistil jsem i další kazy, byť menšího rozsahu cca D2.
(44,47,16 – c.s.kolem amg výplně).

Pac. měl ústní hygienu na velmi dobré úrovni a dotazoval se mě, jak je
možné, že má tak hluboké kazy a proč byly zjištěny tak pozdě. Navíc mu
vadilo, jak s ním lékař v D. jednal, protože byť kazy pacient měl, nevěděl o
nich, protože na ně nebyl nikým upozorněn a zuby ho do té doby nebolely.

Obj.:
Většina z ošetřených zubů je citlivá na termické a tlakové podněty, právě od doby
ošetření GIC, a i v klidu (zuby pobolívají několikrát denně, hlavně v noci). Což je možné, protože při hlubších kazech se citlivost na tuto hmotu někdy objevuje, v závislosti na variabilní sensitivitě pacienta. Artikulace byla v pořádku, těsnost výplní také. Hygiena velmi dobrá.

Podle velikosti kazů (což mohu soudit nejen z RTG, ale i z velikosti a
rozsahu ošetření), kazy byly na zubech delší dobu cca 2 roky i déle.

Na dalším pokračování ošetření a převzetí do péče jsme se spolu domluvili.

Comments are closed.

X