Oznámení přestupku na městský úřad

MÚ – VVVV
Město GGG
nám. RRR
RRR
ID datové schránky: fsfdfdfd
E-mail: epodatelna
V Terezíně dne 20. 3. 2023
Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán přestupek

I.
Já, níže podepsaný VVV., jednatel AAA s.r.o., se sídlem NNN (dále jen jako „Poškozený“), podávám oznámení přestupku. V důsledku činnosti občana došlo k systematickému a záměrné činnost definované jako přestupek proti občanskému soužití – konkrétní osobou (avšak pro nás neznámého jména) s příjmením CCC, bytem na adrese: FFF. Patrně zde bydlící v nájmu (v databázi cuzk.cz – nahlížení do katastru, se totiž nevyskytuje jako vlastník bytové jednotky).

II.
Jen během měsíce února 2023 opakovaně (nejméně v 15 případech) vysypal pachatel před samostatné vchodové dveře k apartmánům popel a záměrně před ně nanosil další odpadky. V jednom případě došlo také přímo k vysypání asi 10 kg popela přímo ke zmíněným vchodovým dveřím. Tato činnost pokračuje nadále v měsíci březnu 2023 celkem již 4 x.

III.
Navržené důkazy:
Kapucou maskovaného občana jménem CCC, jsme při zmíněné činnosti navíc zachytili na fotopast. Po konzultaci se zde bydlícími osobami a jeho každodenní pohyb ve stejném oblečení – maskované kalohoty typu military a černé tenisky, styl. scateboard. Tento pachatel ve stejném oblečení chodí denně kolem našeho domu. Občany, kteří mě navíc potvdili, že vědí, že se jedná o občana z vedlejšího vchodu – mohu případně později označit.
Věc byla opakovaně hlášena na Městskou policii v Terezíně, což doložím telefonáty a komunikací přes aplikaci WhatsApp – tel.č.: +420 0000000.
IV.
Jako oznamovatel žádám, abych byl v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů vyrozuměn o tom, jak bylo s tímto oznámením naloženo.
Přílohy:

  • foto z 25. února 2023, občan nese pytel s odpadky
  • další fotografie, již dodáváno MP DDD skrze aplikaci Whatsapp
    Poznámky:
  • záběr z fotopasti nese staré datum, k tomu tošlo jen nezvládnutím nastavení dané kamery co se času a data týká (jednodužší typy těchto kamer bez možnosti GSM přenosu, umožňují nastavení pouze přes SD kartu, což je uživatelsky více náročné než jiný druh softwarové manipulace)
    ……………………………………………………………………….……
    AAA, jednatel

Comments are closed.

X