Pojištění advokáta

Já jsem byl vždy nakloněn řešení věcí do důsledku – nedělat dlužníkům
úlevy. Byl jsem připraven a stále jsem v té věci, vám dnes zaslat
podklady, detailní komunikaci ve věci faktur, které se rozhodně
nekryjí s tím, co oni tvrdí. Upomínky ode mne měli 2-3 ke každé
faktuře a rozhodně ve věci údajů na fakturách nic nereklamovali.

Co se týká vašeho požadavku na 5000 CZK, tak vám s dovolením odpovím do týdne.

Nadále bych se rád zeptal ještě na jednu věc v souvislosti s odebráním
ŘP: a vysoké sankce. Jste případně připraven mi vzniklou škodu hradit
z vaší pojistky? Věc totiž stále vnímám tak, že jsem pouze reagoval na
vaše doporučení a výzvy. Tj. k těm přestupkům se přiznal, leč o tom
druhém mám silných pochyb. Nadále jsem vám zaslal i danou písemnost
VÝZVA AAA k další kontrole – což z vaší strany zřejmě vůbec
nenastalo a v tomto bodě se dostáváme k jádru věci.

Já budu muset nějakým způsobem předat aktivity spojené s dojezdy za
klienty a jednání s dalšími překladateli nějakému mému kolegovi za
fixní měsíční plat, což se opravdu může hodně prodražit.

Jaké je tedy prosím vaše stanovisko v této věci?

Comments are closed.

X