Posouzení zdravotního stavu

Dobrý den,

děkuji za zcela srozumitelnou odpověď, ze které pro sebe vyvodím další postup.

Na co se však ještě musím optat, je mé posuzování v roce 2013, kterému jsem nebyl nakonec přítomen. Byla podána žádost, ale právě z titulu dlouhodobě nepříznivého stavu, jsem se osobně nedostavil. To, že došlo k automatickému posouzení nepřítomného na 10 %, je v pořádku?

 

Comments are closed.