PRE – nahrávání hovorů na přepážce

na přepážkách našich Zákaznických center jsou hovory nahrávány. Jejich monitorování slouží pro interní potřebu a je prováděno za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Na tento fakt jsou všichni naši zákazníci předem upozorněni sdělením, které je viditelně umístěno na každé monitorované přepážce. Pokud zákazník s pořízením zvukového záznamu nesouhlasí, je možné jej před zahájením jednání odmítnout a záznam pak nebude pořízen.

——–

Dobrý den, rád bych vás informoval, že jsem nežádal část ze scénáře nějakého amerického filmu (seriálu) ve které je popisována scéna politicky korektního jednání korporátních firem se zákazníkem.

Ani si nevzpomínám, že bych v přepážce 16 pořizoval nějakou nahrávku a tu poté společnosti, ve které jste v poměru závislém, poskytoval.

Pokud tomu tak je, sdělte mi prosím datum, místo, čas, způsob předání, a formu, ve které jste takovou nahrávku ode mne obdrželi: typ formátu, záznamové médium apod.


po pečlivém prověření všech okolností a náslechu nahrávky hovoru týkající se Vaší stížnosti, zasíláme následující vyjádření.

 

Průběh komunikace, která proběhla při Vaší osobní návštěvě na ZC Adria dne 23.10.2012 na přepážce č. 16 byl následující . Po zdvořilostním úvodu a dotazu na to, zda musíte opakovat svůj požadavek, který jste již jednou vznesl na přepážce informací,  Vám naše pracovnice potvrdila, že ano, protože neví oč jste žádal.  Z Vaší strany bylo tedy řečeno, že se Vám jedná o odpojení elektroměru. Naše pracovnice se ještě ubezpečila, zda se Vám jedná o demontáž, což jste odsouhlasil a požadoval termín, který je v našich možnostech. Na základě toho došlo k domluvě termínu demontáže elektroměru na 26. 10. 2012 mezi 9:00 – 10:00 hod. Dále byly dojednány podmínky nutnosti Vaší přítomnosti při demontáži elektroměru a způsob vyrovnání konečného vyúčtování. Celý rozhovor opět končí zdvořilostními frázemi. Dotaz týkající se podmínek obnovení dodávky elektřiny nebyl v tomto rozhovoru vůbec komunikován .

 

Vzhledem k tomu, že ve věci Vaší stížnosti neevidujeme jiný kontakt s námi, než výše avizovaný, ve kterém ze strany naší společnosti nebylo shledáno žádné pochybení, nemůžeme Vašemu požadavku na kompenzaci částky 1440,- Kč vyhovět.


smlouva na dodávku elektřiny byla na základě Vaší žádosti na předmětné adrese ukončena a zároveň bylo demontováno měřící zařízení.

 

V tomto případě je nezbytné před uzavření nové smlouvy nechat odběrné místo zkontrolovat jedním z našich oprávněných revizních techniků např. viz. leták v příloze. Po kontrole příp. úpravě odběrného místa dle platných technických podmínek připojení Vám revizní technik vystaví a potvrdí formulář „Podklady pro uzavření nové smlouvy na hladině NN“. S tímto tiskopisem se následně prosím dostavte na jakékoli naše zákaznické centrum s dokladem totožnosti ve věci uzavření nové smlouvy a sjednání termínu montáže nového elektroměru.

Comments are closed.

X