Preference advokáta při vymáhání pohledávek

1. pohledávky, u nichž nebyly činěny doposud žádné kroky,
2. pohledávky, u nichž byla zatím zaslána pouze předžalobní výzva,
3. pohledávky, u nichž existují exekuční tituly (pravomocné rozsudky,
EPR) a doposud nebyly předány exekutorovi.

U těch ostatních, zvláště u probíhajících soudních řízení, je převzetí
zastoupení na zvážení, neboť bude za převzetí a studium věci placeno z
Vaší strany 2x a stávající advokát se lépe orientuje ve svých
podáních, má nějakou strategii atd.

U pohledávek, které jsou již u exekutora, je pak předání rovněž na
zvážení. Stávající advokát může mít s exekutorem dohodu o tom, že
exekutor v případě nevymožení pohledávky nebude požadovat náhradu
nákladů exekučního řízení po oprávněném, což nemusí platit, bude-li
věc předána jinému zástupci. Pokud žádná taková dohoda neexistuje, pak
je mohu čistě formálně převzít a zaslat do příslušných exekučních
spisů plnou moc, aby mne příslušný exekutor ve věci nadále informoval,
žádné další běžné kroky se ve věci již nečiní, vše je již práce
exekutora.

Comments are closed.

X