Překlady lékařských zpráv

K čemu slouží překlady lékařských zpráv

Zejména ke kvalitnímu převodu lékařské informace nebo informace plynoucí z celkové lékařské práce – tj. syntéza delší lékařské zprávy. Syntézu nebo překlad, využívají z 99 % procent pacienti českého původu, kteří přicestovali za zahraničí (a „v ruce“ mají zahraniční lékařskou zprávu), anebo cestují pro léčbu ven. Takových pacientů přibývá s nárůstem možností cestování, trvalými pobyty v zahraničí, turismem apod. Tento jev, jde zkrátka ruku, v ruce s globalizací pobytu jednotlivce v různých destinacích.

NEJČASTĚJŠÍ JAZYKOVÉ SMĚRY PŘEKLADU LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV:

  • čeština-angličtina
  • čeština-němčina

DÁLE TAKÉ:

  • čeština-slovenština (se doudním ověřením)
  • čeština-polština
  • čeština-ruština
  • čeština-italština
  • čeština-francouzština
  • čeština-španělština

Comments are closed.

X