Reklamace Vodafone 2010

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dne  6. 7. 2010, v České Lípě

 

 

 

 

Věc:     1) Reklamace vyúčtování ze dne 25. 6. 2010, 

2)žádost o prominutí poplatku za odblokování

 

 

Reklamuji služby dle posledně vystavené faktury a to konkrétně data pro číslo 777 000 0000 za období od března 2009, přičemž došlo k aktivaci služby bez mého vědomí.

 

Žádám o prominutí poplatku za odblokování, dvakrát 250 Kč z důvodu dlouhodobé nemoci.

 

Prosím o zhodnocení mé platební morálky u Vodafonu za několik posledních let a výši provolaných částek. Služeb hodlám nadále využívat. 

 

 

Pro bližší kontaktáž využijte prosím následujících kontaktů: 0000 3273 483 000, nejlépe však emailem: @

 

 

Přílohy: kopie dokladu o zaplacení z 26. 6. 2010

 

PODPIS

 

Comments are closed.