Smlouva o obchodním zastoupení od renomované právní kanceláře

O celou smlouvu mě můžete požádat v komentářích, rád vám ji za menší poplatek zašlu: 

…bez zbytečného odkladu podat zprávu Zastoupenému, nemůže-li vykonávat svou činnost dle této Smlouvy;

(e) pokud tato Smlouva nestanoví jinak, vystupovat svým jménem a na svůj účet; Obchodní zástupce je oprávněn jednat jménem Zastoupeného pouze na základě řádně udělené písemné plné moci;

(f) na požádání Zastoupeného sdělit údaje potřebné pro prověření důvěryhodnosti Zájemce, s kterým Obchodní zástupce navrhuje uzavření Obchodu;

(g) pro potřeby Zastoupeného uschovat doklady, které získal v souvislosti se svou činností dle této Smlouvy, a to po dobu [jednoho (1) roku] od uzavření jednotlivého Obchodu…;

Comments are closed.

X