Špatná práce Advokáta

Vážený pane doktore,

Pro mě ztráta ŘP na 14 měsíců vzhledem k některým okolnostem, bude
znamenat v podstatě domácí vězení a to zejména z několika důvodů:

1. Auto RRRsssSSSobytný – byla má mobilní kancelář – hotel v jednom
2. Můj zdr. stav byl již v roce 2011 definován posudkovým lékařem v
Praze, jako 20 % omezení pracovní schopnosti (revmatické choroby,
bolesti zad, imunita)
3. Dnes o 8 let později je již stav za hranicí mírné invalidity
(potíže s pohybovým aparátem, autoimunitní onemocnění, imunitní
problémy, potravinová intolerance)
4. Nejsem schopen úplně efektivně cestovat vlaky se zavazadlem se
všemi věcmi, které potřebuji k práci: počítač, láhve s teplou vodou,
alternativní potraviny
5. Tj. některé cesty budu muset prostě úplně omezit – skoro všechny
cesty, přesahující 70 km od GGG, tj. všechny cesty do Prahy,
aniž bych platil poměrně nákladné ubytování anebo rovnou celý byt
6. Management v překladech jsem schopen činit telefonicky, ale
kontrolní činnost a kontakt s kolegou-partnerem ve firmě, nikoliv (on
sedí v Praze a jeho činnost bez mého dozoru, vykazuje časté hrubé
chyby). Kontakt se zákazníky a předávání ověřených překladů v Praze,
je vyloučen na 100 %, bez nákladů za ubytování, tam jsem měl asi 50 %
podíl, neboť jsem mohl v Praze část roku přebývat v obytném voze za
minimálních nákladů – tato činnost padá

Já celou věc, stále vnímám tak, že se s ní nemohu srovnat. Na všech
pracovištích, kde jsem se v mezičase dotazoval, mi potvrdili, že
obnova řízení anebo přezkumné řízení ve věci přiznání viny v CCCCFF
(na vaše doporučení) bude velice problematické a tudíž velmi málo
pravděpodobné – asi 1 %.

Na jednu stranu jste také tento týden uvedl, že tyto vaše rady se
týkají mých soukromých věcí, avšak současně požadujete proplacení
faktury – které jsem vám i přesto přislíbil a to i přesto, že celá
záležitost nese plno rozporů, jednak:

1. mě zastupujete / ale současně nenesete odpovědnost za mé pochybení
ve věci ztráty ŘP
2. u přestupku v TREEE, kdy jsem na stopce nedal přednost
vozu policie, byla věc min. rozporuplná a vůbec ji nechci nějak
popírat, uhradil jsem vám za radu „ať věci přiznám“ 2000 Kč + 21 % DPH
3. u přestupku v Ulkjkj, jsem se vydal na podkladě vaší rady stejnou
cestou. To jste ale prosím již mě mohl upozornit, že přiznáním vinny
ztratím body řidiče protože se jedná o stejný přestupek a v době
kratší 12 měsíců. Já do RTEEE zkrátka nemohl jet hlavně z výše
popsaných důvodů: veliká vzdálenost a nutnost takovou cestu s obytným
vozem podniknout z jara, ne v zimě, kdy i takové auto je neobvyvatelné
4. přistoupím-li nakonec na fakt, že tato rada byla lichá, leč úplně
nemusela, je ABSOLUTNĚ ZARÁŽEJÍCÍ, že po zaslání písemnosti 26. února
2019 vám, jste mi k tomu nedal jediný komentář. Já se jen držel
původních informací, „že to bude v dolní sazbě“ a 3500 Kč uhradil.
Informace, že ztrácím Řp mi unikla, stejně tak vám, ale INFORMACE, ŽE
SI MUSÍM ZAŽÁDAT O VRÁCENÍ (což byla jediná formální věta, zaslaná
toto pondělí a ŘP mi byl obratem vrácen) z písemnosti nederivovala a
já ji nemohl ani v nejmenším dedukovat. Nejsem znalec úředních věcí a
tohle jde fakt mimo mě. Potřeboval jsem od vás jen písemnost přečíst
(což jste pro mě doposud dělal vždy) a sdělit mi, opět velmi stručnou
formou, co nadále dělat. Nic z toho nenastalo.

Chtěl bych se vás, tedy s veškerým respektem k vám, zeptat, zda-li
pokud mi nepovolí obnovu řízení v LKJKJ, zda-li pak nastane zmíněný
trest, odebrání na 14 měsíců a pokuta 27 000 Kč + náklady řízení, jste
ochoten nějak z vaší pojistky, nechat hradit vznikou škodu.
Zdůrazňuji, že s ohledem na ekonomiku věci, tj. překladatelské firmy,
díky např. obytnému vozu, se jedná o firmu s minimálními náklady na
provoz, které mohou vyrůst až na 3 násobek, jste schopen se tedy
podílet na vzniklé škodě z vašeho zákonného pojištění.

Nadále bych se prosím velmi rád zeptal, zda-li máte zájem řešit i
nadále další mé poptávky a v této věci, bych poprosil odpověď k
pohledávce KJK LKJ, zda-li můžeme vést řízení souběžně i proti paní
Jlljlkjj, osobě, která objednávala a přebíralal překlay, jako proti
FO.

Ve věci pohledávek, zde mám několik dalších upomínek k zaslání dlužným
subjektům.

Comments are closed.

X