Spravedlnost

Vážený pane doktore,
dnes jsem obdržel odpověď v dané věci od příslušného úřadu. Odpověď a vyřešení věci odkladem, není vůbec k
mé spokojenost a pojmu o jakékoliv spravedlnosti.
Žádám vás prosím, o informaci, jak mohu dále postupovat neboť s poškozen cítím a další postup neznám.
V příloze naleznete dopis daného úřadu + mou pohotovou odpověď na úřad.

—————

Dobrý den, v návaznosti na vaši korespondenci, uvádím, že vámi popsaný dialog, není kompletní a neuvádí vůbec, že daná osoba Petr K., z lavičky vstal a šel mě udeřit. Toto vám zřejmě pan K. nevypověděl, a pokud byste svědka Jana Fantu vyslechli, jistě by tak i vypověděl.

Informace, které od Policie či paní Květonové máte, nejsou tedy přesné, vykazují i značnou vadu na kompletnosti dialogu, který nekončil tímto způsobem a ani spojitost „podmínky a nepřímé výzvy k uhození“, není pravdivá.

Osoba Jak Květon, z lavičky vstala a šla ke mě a několikrát naznačila úder, přičemž já jsem před náznakem úderu byl nucen 2 x ustoupit a až po výzvě, že se daná osoba dopouští přestupkového jednání a že bude přivolána policie, se daná osoba usadila zpět na lavičku a vyčkala příchodu policie.

Po příchodu, osoby S. K, jsem byl opět verbálně napaden slovy: „Pán je takovej chudák, že se asi bojí a musí přivolat policii“, poté jsem byl dotazován, proč si tedy myslím, že pán na lavičce náhle sedí a nic nedělá. Odvětil jsem slovy: že důvody můžou být různé, např. „může být v podmínečném trestu“ a přivolání policie v něm mohlo vyvolat obavy, což tak jeho náhlý klid i naznačoval.

Moje proklamace a odpověď na 1. slušnou otázku dané paní (po eskapádě verbálního útoků, výzev a urážek), zcela odpovídala logice, jak se v dané situaci, reakce páru jevila. Nemůže být tedy nikterak snižující verbální útok obou manželů, fyzický útok daného pána, jehož 2 náznaky úderů mě donutili k ústupu.

TÍMTO TEDY PODÁVÁM ODVOLÁNÍ K VĚCI

a žádám ústní projednání přestupku za účasti osob: AA, P. K., S. K, J. F.

Danou věc, také předávám státnímu zástupci, se kterým jsem již dříve elektronicky konzultoval.

Comments are closed.

X