Stížnost Český Telekomunikační úřad rok 2012

 

Žádám o prověření regulérnosti postupu telefonního oparátora Vodafone, Vinohradská, 3217/167, 100 00 Praha-Strašnice.

Důvodem stížnosti je následujíc postup operátora v situaci níže popsané: 

V měsíci červen vypovězeny tarifní plány u čísla 773… uzavřeny s Vodafone na dobu neurčitou.

Číslo od června pouze jako předplacená SIM karta. Všechny závazky uhrazeny dle požadavku operátora. 

V měsíci listopadu jsem obdržel od firmy ČESKÝ INKASNÍ SERVIS výzvu k zaplacení další dlužné částky od Vodafone (dle mého soudu domnělé) na částku 542,20 Kč. Částka uhrazena ihned po obdržení. 

Od měsíce listopadu přijetí několika SMS od operátora o dlužných částkách v rozmezí 3 – 12 Kč. 

Prosím Český telekomunikační úřad o prověření správnosti postupu zasílání SMS o dlužných částkách ze strany operátora zákazníkovi s již několik měsíců uhrazenými službami za tarifní využívání SIM karty a oprávněnost platby ve výši 1542,20 Kč.

 

 

Comments are closed.

X