Stížnost na neznámého policistu pro nevhodné chování

Dobrý den, dnes v noci cca v 22:30 jsem byl zastaven četnou hlídkou
(min. 2 vozy) v oblasti Svitavy (POPSÁNO VE STÍŽNOSTI ZE DNE 13. 7.
2019). Jedním ze dvou policistů, byl také policista, jehož služební
číslo bylo téže zakryto kamerou.

Po zastavení četnou hlídkou, jsem situaci vyhodnotil v tom smyslu, že
mě kontrola zdrží a začal jsem si v kabině obytného vozu čistit zuby
připraveným zubním kartáčkem. Přičemže tato ústní hygiena již
přerušovaně trvala cca 2 hodiny od momentu, kdy jsem věděl, že budu
muset, kvůli nastávající náročné služební cestě, jít spát maximálně ve
22:30 hod.

1. Tedy tento policista ke mě přistoupil a začal na mě velmi
nevybíravým způsobem zvyšovat hlas, cituji: „co to jako
děláte“…Přičemže jasně viděl, co dělám. Tento velmi nepříjemný
rozhovor probíhal ještě asi 5 otázkami a zákazu čištění zubů, z
údajného důvodu MOŽNOSTI CHYBNÉHO TESTU NA DROGY. Policistovi jste
vysvětlil, že toto čistění probíhá již cca od 20:00 a není důvod na
něm nic měnit a to ani z důvodu daného testu. Daný test nakonec
proběhl stěrem ze spánkové oblasti a neměl tedy s ústní dutinou, co do
činění.

2. Tento policista se mě nadále začal vyptávat, kde jsem právě byl.
Byla mu dána odpověď, že jsem se zdržoval v prostoru Lindavských
jeskyní. Pokračovali otázky, kde jsem se tam zdržoval co jsem tam
dělal atp.

3. Nadále daný policista, leč mu byl dán ke kontrole TP od daného
vozu, se dotazoval „kde jsem auto vzal“, atp.

———–

A. Proč mě daný policista vystavoval ponižujícím otázkám na mou
dentální hygienu, když nesouvisela s daným testem a i kdyby souvisela,
jak jsem tento úkon mohl ovlivnit již ve 20:00 bez znalosti
nadcházející kontroly? Proč tuto neexistující souvislost tento
policista nedokázal obhájit a vystavoval mě nadále ponižujícím otázkám
na moji dentální hygienu?

B. Pokud jsem byl zaměněn za dealera tvrdých drog, kterého evidentně,
u Lindavských jeskyní hlídka čekala, proč do tohoto pátrání nebyla
přizvána kriminální služba a takto odborné úkony (mimo jiné v
předchozí stížnost popsanou prohlídku obytné části vozu), jako dotazy
na mou polohu (kde jsem se vyskytoval) a volnočasovou činnost celý
předešlý večer, jsem byl konfrontován běžným policistou, který k
tomuto neměl zřejmě žádnou kvalifikaci?

C. Proč daný policista, leč měl k dispozici TP od vozidla a viděl, že
o vozidla vlastním klíče, TP, zelenou kartu, mi kladl otázky ve
smyslu: „jakým způsobem a kde jsem dané vozidlo vzal“?

Celý postup tohoto druhého neznámého policisty byl velice ponižující.
K celé věci uvádím, že jednání prvního policisty, který zasahoval ve
věci formálního leč zřejmě chybného odebrání ŘP, bylo mnohem
korektnější a profesionálnější. Také u ostatních policistů jsem
nezaznamenal nějaké ponižující invektivy apod.

Ve věci této stížnosti žádám jako stěžovatel sdělení o výsledku
šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu.

Comments are closed.