Tlumočení, autorské právo záznamu

Ano Petře, jsou s tím obrovské potenciální právně -odpovědnostní problémy, nekonečné. Namátkou::

– oni tvrdí, že to chtějí jen pro vlastní potřebu ale nemáme žádnou písemnou smlouvu
 – nepřesné přepisy tlumočeného semináře se pak někde objeví, jsou tu pak otázky náhrady škody, pokud na základě záznamu z tlumočení někdo nějak jedná a dojde k problému a vzniku škody
-atd. atd.
Naprosto to nestojí za to.
Jsem zaskočený, že se tady taková otázka vůbec objevila. Sama alternativní medicína dnes dost balancuje na hraně , musí si být velmi dobře vědomi, že sama oblast jejich působení je každodenní kličkování mezi paragrafy a zkrátka působení tlumočníka a případné nahrávání je také nějak právně ošetřeno a nelze to nějak zlehčovat.
O užití díla rozhoduje autor a k žádnému jinému užití díla – tlumočeného projevu – než k okamžitému poslechu souhlas nedáváme.

Comments are closed.

X