Upomínka dlužníka ve věci pohledávky

klient nadále neeviduje úhradu avizovaného doplatku 1200,- Kč. Pokud alespoň nesdělíte, kdy může klient platbu očekávat, mám pokyn podat na soud návrh na vymáhání škody způsobené tím, že jste platbu neuhradila do data splatnosti a byl nucen využít služeb advokáta a za tyto služby zaplatit, což bude částka vyšší než dohodnutých 1200. Škoda na jeho majetku tak vznikla v přímé souvislosti s Vaším (ne)jednáním a jste tak povinna k její náhradě.

Měl jsem za to, že jsme se dohodli celou záležitost vyřešit doplatkem ve výši 1200 a tím bychom celou záležitost uzavřeli.

Očekávám Vaše vyjádření nejpozději do 16.4.2020.

Comments are closed.

X