Vrácení zboží – jak na to

Dobrý den,

Děkuji za nějakou kloudnou zprávu o tom, jak to vypadá s mým telefonem. KONEČNĚ.
Po jednom měsíci a 2 dnech.
V tomto mailu se budu držet svého dopisu, který jsem dne 10.9.2019,
tedy k jubilejnímu výročí jednoho měsíce a jednoho dne ode data sepsání objednávky,
odeslal na Vaši adresu na Praze 7, a který Vám byl doručen dne následujícího,
tedy 11.9.2019, shodou okolností ve stejný den, kdy jste mi dali vědět, že finální
cena opravy kterou mi plánujete účtovat, přesáhla původní cenový odhad o
zhruba 280%.
Pro přesnost, můj dopis byl poslán doporučeně, s podacím číslem RR33444,
jeho doručení lze ověřit zde:
Dobrá zpráva, zareagovali jste v (mém dopise) uvedené dodatečné přiměřené
lhůtě pěti dnů od doručení dopisu. Dle Odst. 1. § 1978 Obč. Zák., jste tedy splnili
svůj závazek Zhotovitele.
Nicméně je zde ještě uvedený § 2612 Obč. Zák., odst. 1… Který jste nedodrželi,
neboť jste mi dali cenu opravy nikoli v době kdy jste se o ní dozvěděli, což bylo v
týdnu <>, přesněji dne <> kdy Vám pracovník nezávislého servisu, který ve Velkém Meziříčí
na servisní práce používáte, můj telefon předal zpět do přepravy na prodejnu,
kde jsem si jej měl vyzvednout.
Toto vím velmi přesně, neboť jsem si ním mluvil.
Tedy vyjádření o finální ceně, která dosáhla celkově 378% původního cenového odhadu,
mi bylo doručeno se zpožděním přesně <> dní.
Tedy NEDOŠLO k oznámení o „podstatném překročení“ (tedy o více jak 10% ceny)
„bez zbytečného odkladu“, tedy byla splněna podstata výše uvedeného paragrafu
2612 Občanského Zákoníku, na základě čehož Zhotovitel „nemá právo na zaplacení 
rozdílu v ceně.“ 

Comments are closed.

X