Výjádření České obchodní inspekci

23. 10. 2016 v Catanzaro – Itálie
K rukám: Právního oddělení orgánu ČOI.
Dobrý den, pro jistotu vám touto písemnou cestou opakuji skutečnost vytahující se k situaci zhruba definované jako „ukončení podnikání v ČR a ukončení pobytu na území ČR“, ve věci správního řízení zahájeného proti podnikající osobě VV.
(pro další zjednodušení uvádím okolnosti bez konkrétních datumů)
V říjnu tohoto roku jsem mluvil telefonicky s paní H. – inspektorkou ČOI. Ta mi potvrdila, že moje elektronická zpráva do formuláře www ČOI dorazil můj vzkaz ohledně směřování korespondence na E-mailovou adresu VV(zavináč)seznam.cz byla doručena vzána v potaz.
Tuto okolnost, bych vám rád potvrdil a současný doporučený dopis zasílám z Itálie, kde jsem na své obchodní cestě, která po státech Evropy trvá již několik měsíců. Nadále pro další lepší pochopení situace uvádím, že tato cesta potrvá zřejmě ještě několik let.
Paní H. a celkově ještě v předobdobí před tímto telefonátem, jsem komunikoval s ČOI prostřednictvím datové schránky. Ta po krátkém čas – vzhledem k technické chybě v přihlášení, mi zůstala nepřístupna.
Moje živnostenské podnikání bylo definitivně ukončeno na přelomu srpna-září a nejsem si ani jist, zda-li by tato schránka fungovala i po zrušení živnosti (zdůrazňuji, že nedošlo k jejímu přerušení ale opravdu ukončení a smazání IČ).
V momentě, kdy se k vám bude dostávat tento doporučený dopis, dojde také k ukončení pobytu v ČR a vrácení občanského průkazu na příslušné oddělení MÚ Praha.
Skutečnost, že jsem se k častým pracovním cestám a nemožnosti vyhledat vhodného právníka, který by mi pomohl záležitost proti ČOi vyargumentovat, jsem musel tento moj s mašinérií přesahující moje administativní kapacity, vzdát.
Okolnosti, kde nastala chyba nebo mohla nastat v práci inspektorky (a nevím, zdali byla napravena) v technickém ověřování skutečností vážících se k inkriminovaným www, přičemže tuto akci považuji za systémově účelovou, jsem sděloval.
Nejsem si tedy v současné době vědom míry postupu proti mé osobě a uvádím zde pro pořádek současné okolnosti a dopis zasílám dodejkou, abych měl v ruce minimálně nějaký doklad o tom, že jsem s vámi v mezidobí komunikoval.
Předpokládám také, že vzhledem k systémové mašinérii a tendenci pokuty – za vámi uváděné a ne v malé míře – ukládat, považuji také za objektivně lepší vám sdělit, že:
1) v ČR nevlastním žádný nemovitý majetek
2) v ČR vlastním jeden běžný účet u MBank, který již delší dobu postrádá jakoukoliv významnou peněžní částku v kreditním významu
3) v ČR jsem vlastnil 2 ojeté automobily (Škoda Felícia rv. 1996 a Ford Transit rv. 1992). Oba automobily byly kupní smlouvou prodány a na území ČR se nachází jen Felície, která byla již několik let předmětem Smlouvy o pronájmu automobilu třetí osobě.
4) v ČR neplánuji jakýkoliv vznik zdrojů
Pro tyto uváděné okolnosti, navrhuji Právnímu oddělení orgánu ČOI posléze po:
1) vydání jakéhokoliv rozhodnutí o udělení významější pokuty, než je 3 tisíce Kč.
2) předejití vymáhání právní cestou a navržení splátkového kalendáře, neboť:
a) toto řešení bod 2) bude zcela jistě levnější
b) vzhldem k nenavyšování takové pokuty o náklady řízení, úroky z prodlení, atd – i jediné v nějakém reálném čas pro mě akceptovatelné.
c) možné splátky cca 500 – 1000 Kč (bude ovšem záležet v jakém řádu se celková výše bude pohybovat)

S přáním krásného dne VV

Comments are closed.

X