Vymáhání částek pojistného rok 2010

Pěkný den,
dlužné pojistné a penále bylo vyměřeno, výkaz nedoplatků se stal vykonatelným 28.9.2010. Písemnou žádost o povolení splátkového kalendáře jste nepodal. I přestože jste nějaké částky zasílal, je pojišťovna povinna dlužné částky vymáhat. Písemné rozhodnutí o povolení splátkového kalendáře neevidujeme.

Pojišťovna proto postoupila výkaz nedoplatků k dalšímu vymáhání. Dlužné pojistné a penále k dnešnímu dni je uvedeno v příloze. Dále jste dosud
nepodal Přehled za rok 2010 ( byl jste ještě dva měsíce jako OSVČ). Vaši žádost o splátkový kalendář přeposíláme k dalšímu řízení na právní odbor.

Na Vašem účtu u České průmyslové zdravotní pojišťovny jsou všechny Vaše úhrady, které jste rozepsal. V kontrolní zprávě, kterou jsem Vám včera zaslal jsou uvedeny a jistě jste si provedl kontrolu. Pojišťovna je povinna dlužné částky vymáhat, Váš dluh se snížil o částky, které jste uhradil ve výši 12 000,–Kč a tuto informaci jsme rovněž předali na právní odbor.
Ještě jednou připomínám, protože ve Vašem dopise se o tom nezmiňujete, že jste dosud nepodal Přehled za rok 2010 ( byl jste ještě dva měsíce jako OSVČ). Následuje tzv. KVP AUDIT ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.

Objektivní důvody pacienta k vzniklému dluhu:

Žádost o splátkový kalendář

Dobrý den, rád byrch požádal o splátkový kalendář k současnému dluhu u vaší pojišťovny-

K existujícímu dluhu a důvodů jeho vzniku znovu uvádím, že:

roku 2009 existuji vnepříznivém zdravotním stavu, což dokládám kopií vyjádření posudkového lékaře OSSZ z jara roku 2010. v tomto stavu jsem nebyl poběrčím státní sociální podpory po dobu více jak jednoho roku. Tímto jsem se stal až v prosince 2010, kdy mi invalidita nebyla nikterak uznána.

Ohledně dalších dluhů je situace obdobná, kdy se po dobu několika let střídaly stavy nemoci a zdraví, přičemž se jednalo o imunitní poruchy v důsledku – dle mého názoru – chybného a tedy zbytečného odejmutí krčních mandlí (výkon tonsilekotomie) v roce 1999. Po zákroku se totiž mé zdravotní problémy s imunitou ještě více prohloubily. Prakticky mi byl odejmut zdravý orgán na základě pouze opakovaných boleství k krku (které po zákroku se nadále ještě zhoršily a přešly na dolní cesty dýchací, kdy nyní trpím formou chronické bronchitidy), kdy jsem poučen o dalším zhoršení imunity a socio-ekonomických dopadech tohoto zákroku – který česká oficiální medicína v těchto letech deklarovala jako prospěšný a tedy zcela neškodný.

Objektivním důvodem, který přispěl k nepříznivé finanční situaci byl fakt, že jsem v letech 1998 – 2008 pravidelně dvakrát do roka (a do té doby s menší pravidelností, ne však nedbale) navštěvoval k preventivním prohlídkám zubního lékaře MUDr. Krause v České Lípě – což je možné zjistit z vykazovaných výkonů. Lékařem mi nebyly shledány žádné kazy. V roce 2009 jsem podstoupil preventivní prohlídku z dvou nezávislých dentistů v Praze a bylo mi zjištěno celkem 10 zubních kazů.

Nechal jsem provést pouze základní sanaci chrupu, která mě přišla na bezmála 70 tisíc Kč (placeno z úvěrové karty! a konečná částka po splacení se vyšplhala na 100 tis. Kč). Zde jsem také nebyl poučen, kdyby ano, tak by mi již před léty můj zubní lékař v České Lípě sdělil informaci, že systém zdravotního pojištění, výkon preventivní prohlídky u zubního lékaře je placen tak špatně, že preventivní prohlídku nelze za peníze placené pojišťovnou lékaři provést tak, aby se o preventivní prohlídku jednalo.
Bohužel jsem byl poučen až nezávislým dentistou v roce 2010, který mi doslova sdělil: “systém je nastaven tak, že vám ty zuby v konečném důsledku zničí”.

Toto jsou mé objektivní důvody zdravotního i finančního úpadku mé osoby, jakožto subjektu v tomto systému zdravotního, sociálního a úředního systému tohoto státu, jakožto podružným výkonným orgánem EU a její tzv. sociální politiky.

Další informace, věřím, budou zhodnoceny též příznivě:
V současné době jsme bez Zaměstnání a od začátku měsíce prosince také mimo evidenci úřadu práce.

Nadále sděluji, že nemám žádné příjmy, ze kterých bych danou splátku v dosavadní výši mohl platit. Informuji také, že nevlastním žádné majetky a nehodlám je vlastnit ani do budoucna.

Jedinou možností jak celý dluh rychleji uhradit je naděje ve změnu systému a usnadnění podnikání pro lidi, kteří nabízí nějaké smysluplné služby, ale i přesto mají zdravotní problémy.

Také informuji, že skrze další rozvinuté zdr. problémy jsem v procesu žádosti o invalidní důchod a leč je mi výsledek, dle předchozích zkušeností znám – tedy negativní přiznání – prohlašuji, že v případě kladného vyřízení a přiznání alespoň částečného důchodu, o tomto faktu budu pojišťovnu informovat a dluh bych hradil z případného invalidního důchodu – věřím, že některé kompetentní osoby u vaší zdr. poj. budou natolik osvícené, že si zcela jistě domyslí pravdivost omezení o kterém zde píši, tedy omezení na kterém se podílel i zdravotní systém a jehož důsledky nyní není schopen skrze výkonné orgány “tzv. zdravotních pojišťoven” zcela nésti a tedy přiznat si pravé důvody vzniku pojišťovnami jistě zcela hojně pojmenovávaných tzv. “neplatičů”

K věci nadále uvádím, že jsem koncem roku 2010 komunikoval opakovaně s paní Marinčovou (daniela.maricova@cpcz.cz), která mi telefonicky doporučila splátkový kalendář 1000 Kč měsíčně na dluh bez mála 100.000 Kč.

Při telefonické komunikaci v předposledním týdnu doku 2011 jsem hovořil se slečnou Novákovou Simonou, tou mi bylo pouze sděleno: “to musíte rychle zaplatit, nebo dostanete exekuci” a proto také činím tuto žádost na vaší adresu.

Dosavadní dluh jsem umořoval splátkami v následujícím pořadí a intervalech:

1. platba – 1000 Kč z účtu 000 – DD, dne 23.11. 2010
2. platba -1000 Kč z účtu 000 – DD, dne 30.12. 2010
3. platba – 1000 Kč, označené jako 3. splátka, dne 14/2 – – č. ú. xxx
4. platba – 1000 Kč, označené jako 4. splátka, dne 17/3 – č. ú. xxx
5. platba – 2000 Kč označené jako 5. a 6. splátka, dne 21/4 – č. ú. xxx
6. platba – 2000 Kč, označené jako 6. a 7. splátka , dne 13/16 – č. ú. xxx
7. platba – 4000 Kč označené jako 7. 8. 9. 10. splátka, dne 17/11 – č. ú. xxx

Rád bych tedy na základě uvedených dat požádal o uznání dosavadního splátkového kalendáře a o uznání návrhu na další splátku 200 Kč měsíčně (kterou počínám platit nyní), neboť je situace fiančního rázu v mém životě natolik nepříznivá, že nedokážu platit více.

Jsem si zcela vědom také své neschopnosti v minulosti vidět věci tak, jako dnes, ale doba byla taková a do tohoto světa jsem se narodil jako každý jiný a tedy bez znalostí systémů, ale to nemění nic na faktu, že svůj dluh vůči pojišťovně uznávám.

NA ZÁVĚR TÉTO ŽÁDOSTI UVÁDÍM, ŽE LEČ JE PODÁNA V SOUVISLOSTECH (JEDNÁ SE O ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ), JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE SE V RUKOU PRVNÍHO PRACOVNÍKA, KTERÉMU SE DOSTANE DO RUKY MŮŽE STÁT NESROZUMITELNOU, Z TOHOTO DŮVODU ŽÁDÁM TAKOVÉHO PRACOVNÍKA O JEJÍ PŘESUNUTÍ NA DALŠÍ NADŘÍZENOU OSOBU, KDE SNAD BUDE VNÍMÁNA, I PŘES SVOU KOMPLEXNOST, JAKO SROZUMITELNOU.

Má součastná adresa trv. bydliště:

Jméno, příjmení, adresa

1 kopie dopisu zasílána současně také ministru zdravotnictví
1 kopie dopisu elektronickou poštou na vaši adresu: posta@cpzp.cz
1 kopie dopisu redakci časopisu xxx

S uctivým pozdravem, ˇOOO, rodné číslo:

Comments are closed.

X