Výpověď smlouvy

O KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI:

SMLOUVY O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA:

U smlouvy o převodu doménového jména byl závazek jednorázový, pokud je doména převedena a kupní cena uhrazena, pak ze smlouvy (té části co jste zaslat) další závazek neplyne.

Smlouva o poradenské a konzultační činnosti je svým obsahem v mnoha ohledem dost neurčitá, časově není výslovně nijak omezená a ani není předmětem plnění jednorázová (máte provádět marketingové a SEO poradenství, konzultace). Nevím, zda je ještě nějak využívaná ze strany objednatele a zda Vám z ní může ještě plynout nějaká část odměny. Dle mne by tato smlouva byla posuzována jako smlouva na dobu neurčitou a tu lze pokud sama nestanoví jinak zrušit výpovědí ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem, tzn. pokud doručíte objednateli výpověď do konce března skončí k 30.6.2018, pokud byste jí vypověděl až v dubnu, pak skončí až k 30.9.

nevím, jak to ustanovení bylo přesně myšleno „poskytovatel se distancuje definitivně od překladatelských aktivit“. Neuvádí se ani, že by to bylo po dobu účinnosti smlouvy a zda by to mohlo být považováno za závazek, který z povahy věci přetrvává i po ukončení smlouvy je otázkou.

Ve Váš prospěch je hned několik okolností:
1. smlouva se vypoví, závazek by měl zaniknout tímto způsobem (na druhou stranu se dá předpokládat, že je výpověď upozorní na plánované změny)
2. u zákazu konkurence (uvedená věta by mohla být vykládána i takto) musí za dodržování zákazu konkurence plynout nějaké plnění (průběžně), jinak je ustanovení neplatné
3. za porušení prohlášení není stanovena žádná smluvní pokuta, museli by tedy prokazovat výši jim způsobené škody, což je dost obtížné a mnohdy těžko vyčíslitelné
4. je to závazek Váš jako OSVČ (je to špatně napsané, standardně bývá vztahováno i na jiné subjekty, v nichž nebo pro něž je daná osoba činná), nikoli AAA, tedy museli by prokazovat, že pro AA uvedenou činnost vykonáváte právě Vy, ne třeba někdo jiný z týmu

Comments are closed.

X