Vyřízení apostille

1. Cesta na poštu pro vyzvednutí balíku – čas cca 30-40 minut
2. Svazování rumunštiny a sken celého dokumentu – čas cca 30 minut
3. Poté sken pro polštinu, klient poslal dokument, OR, pouze v jednom skenu, přestože dokumenty byly vyhotoveny 2, každý měl jinou vidimaci z pošty
4. Odesílání překladateli na úpravu překladu, aby seděla vidimace s druhým originálem.
———————————–
5. Cesta na MinZahVěc – neúspěch. Důvody neúspěchu: (1) Vyhotovený výpis OR by za současného stavu trvalo ověřit až 30 dní, neb byl vystaven na „noname“ [odborný termín MZV] poště. Aby byla Apo vystavena na počkání, nikoli do zákonných 30 dnů, musí být výpis OR vystaven na obecním úřadě, v našem případě některé městské části. (2) Dokument ověřený notářkou, neověřuje MZV ale MSP. (3) Na dokumentu z FÚ nebylo co ověřit, ani razítko, podpis, nic. – čas cca 30 minut
6. Cesta na městský úřad a tvorba nového výpisu OR. – čas 20 min, 100 CZK za výpis.
7. Kolky – 200 CZK
8. Cesta zpět na MZV – 20 min
9. Telefonování a poté čekání, než si MZV a daný MÚ ujednotí podpisový vzor, který MZV mělo z roku 2002 – 25 minut
10. Cesta na MSP – 40 min.
———————————–
Část 1

———————————–
11. Druhá cesta na poštu, tentokráte pro jediný list papíru, nový dokument z FÚ – čas 20 minut
12. Další kolek – 100 CZK
13. Cesta na MZV – neúspěch. Dokument odmítli ověřit, slovy že tyto dokumenty ověřuje GenFinŘed, a až s dokumentem orazítkovaným GFŘ se u nich je možno stavit pro apostilu. – 30 minut
14. 35 minut na telefonu, zjišťování postupu jak dál, hledání zakopaného pudla. Zakopaný pudl nalezen, jmenuje se Bělková Marcela, z FÚ Brno I, která jak se ukázalo má v craniu průvan. Paní Bělková měla sama, při jednání s klientem jen pár dní nazpět, klientovi sama nabídnout postup ověření přes okresní správu FÚ a GFŘ. Neudělala to však, a způsobila zvýšené náklady klienta, mojí cestu na Hrad vniveč a přes půl hodinu na telefonu.
15. Zajištěno poučení prázdného crania na FÚ Brno I od paní z FÚ kraje, klient poučen.
———————————–
Až po dnešní podvečer. Celkově vynaloženo: více jak 3,5 hodiny času na cestách, 35 minut na tlf, 400 CZK, plus nový překlad od polštináře, nový dokument představen v bodě 6. Pozn.: ještě že jsem s odesláním nového dokumentu z bodu 11 počkal až na návrat z MZV, jinak by se dělal další překlad který by byl poté možná skartován.
———————————–
———————————–
Pohled do budoucna – očekávání a předpoklady
———————————–
———————————–
16. Klient si nechá vytvořit 1-2 nové dokumenty na FÚ Brno I, které se rovnou odešlou na ověření na krajskou správu a poté GFŘ v Praze. – tento proces může trvat.. kdoví, možná i měsíc, nevím.
17. Dokumenty budou k vyzvednutí (1) na GFŘ v Praze, na což možná bude potřeba plná moc od klienta, pro vyzvednutí… nebo to (2) pošlou zpět do brna – tedy opět cesta na poštu 30 minut.
18. Pokud si klient nechá ověřit 2 nové dokumenty, jak daňový domicil, tak i potvrzení o registraci k daním právnické osoby, tak se bude jednat o 2 nové překlady plus další kolek 100 CZK plus opět cesta na hrad a zpět.
19. Opět skenování dokumentů jak pro překladatele tak i pro klienta poté svázané dokumenty.
20. Odeslání doporučeně nazpět do brna nebo přímo do Polska, aby se ušetřil čas, tak či tak předpokládaná cena odeslání doporučeně/EMS: 160-200 CZK.
———————————–
očekávané náklady do budoucna: +-2-3 hodiny cestování na ministerstva a pošty, 260-300 CZK v kolcích a poštovních službách plus 2 (byť asi krátké) nové překlady od polštináře.

Comments are closed.

X