Vyřízení stížnosti České pošty

Vážený pane,
úvodem bychom Vás chtěli informovat, že Česká pošta, s.p., poskytuje služby vidimace a legalizace na
základě zákona č. 21/2006 Sb., ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhlášky č. 36/2006 Sb., ze
dne 31. ledna 2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.
V rámci přešetření obsahu Vaší stížnosti jsme o vyjádření požádali vedoucí pošty Nový Bor paní Rotišovou
Ywetu. Vedoucí pošty k Vašemu podnětu uvedla, že pracovnice, které standardně poskytují služby vidimace
a legalizace, tyto služby ovládají.
Vidimaci a legalizaci může u České pošty, s.p. provádět zaměstnanec, který se zúčastní školení a řádně složí
zkoušku podle výše uvedeného zákona. Složení zkoušky se prokazuje Osvědčením dle zákona č. 21/2006 Sb.,
ze dne 20. prosince 2005 a vyhlášky č. 36/2006 Sb., ze dne 31. ledna 2006 vydaným ministerstvem vnitra.
Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dle § 10 zákona 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů:
1) Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině
uznal za vlastní.
2) Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními
předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
Obsah Vaší stížnosti byl projednán s pracovnicí paní B, a ačkoli tato ve svém vyjádření uvedla, že si
není vědoma porušení zásad klientského jednání, byly jí zdůrazněny zásady klientského jednání, které
očekáváme a vyžadujeme od všech našich zaměstnanců.
Litujeme, pokud jste s našimi službami nebyl spokojen a chtěli bychom Vás ujistit, že si velmi vážíme všech
našich klientů, jejichž konkrétní podněty využíváme ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Comments are closed.

X