Žádost o výpověď pojistné smlouvy ručení

Žádost o výpověď pojistné smlouvy
V: Praze
Dne: 24.02.2015
Číslo smlouvy:
Jméno a příjmení:
nebo
Obchodní jméno:
Důvod ukončení: výpověď k výročí smlouvy
X prodej vozidla
dočasné nebo trvalé vyřazení vozidla z provozu (viz přiložená kopie TP)
Vypořádání případného přeplatku pojistného: poštovní poukázkou
X převodem na účet č.:
použít na úhradu nové PS č.
Zelená karta: vrácena (přiloženo k žádosti)
X čestně prohlašuji, že byla znehodnocena
Podpis:
…………………………………..

Comments are closed.

X